Protėviai yra neatsiejama kiekvieno mūsų gyvenimo dalis. Esant dideliam dabartinės visuomenės tempui, daugelis protėvių veikimo savo gyvenime net nepastebi. Bet yra žmonių, kurie jaučia savo šaknis, o dažniausiai šis jautimas pasireiškia per sapnus, kai mirę giminaičiai apsilanko juose. Kažkada lietuvių tauta turėjo labai stiprų ryšį su savo protėviais, jų gyvenime protėviai užėmė vieną svarbiausių vietų, bet įsiveržus naujai religijai šis santykis beveik išnyko. Šiame straipsnyje pasakoju apie protėvius, bei jų didelę įtaką mūsų gyvenimui. Perskaitę čia esančią informaciją, manau, kad daugelis suprasite jų svarbą net ir šiuolaikiniam žmogui.

PROTĖVIŲ EGREGORO FORMAVIMASIS
Siela dažniausiai būna nugyvenusi daugiau nei vieną gyvenimą, o kartais ir labai daug gyvenimų. Po žmogaus mirties, siela, praėjusi apsivalymą vėl atgimsta, tokiu būdu nugyventų gyvenimų daugėja, o sielos patirtis didėja. Žmogaus dvasia, skirtingai nei siela, yra duota tik šiam gyvenimui. Jeigu dvasia silpna, pasibaigus gyvenimui ji keliauja vėl į bendrą Kūrėjo katilą, o jeigu dvasia stipri, tuomet toliau tęsia savo kelionę. Buvusių stiprių žmonių dvasią mes ir dabar puikiai jaučiame, matome Kristaus dvasios veikimą, Budos, Krišnos, Mahometo ir t.t. Be jų dvasių palaikymo, tokios religijos, kaip krikščionybė, islamas labai susilpnėtų, o gal net visai išnyktų. Žinoma, šių dvasių veikimu bando pasinaudoti ir tamsios jėgos, bet šiame straipsnyje apie tai nesiplėsiu. Labiau dvasines energijas jaučiantys žmonės, energijos vibracijų paaukštėjimą jaučia tose vietose, kuriose gyveno įvairūs šventieji, dvasiniai mokytojai, tie, kurie turėjo stiprią dvasią. Tose vietose, kur veikia stipri dvasia, lengviau ateina atsakymai į svarbius gyvenimiškus klausimus. Tokiu būdu dvasia su mumis komunikuoja ir duoda reikalingus atsakymus. Jeigu žmogus buvo svarbus savo tautai, tokio žmogaus dvasia keliaus į tautos protėvių egregorą, kuriame su kitais tautos protėviais padės tai tautai gyvuoti. Svarbių žmonių giminėje dvasia, po mirties keliauja į giminės protėvių egregorą, o iš čia giminė gauna stiprų palaikymą savo gyvavimui. Tokiu būdu susiformuoja protėvių egregorai.

GIMINĖS PROTĖVIŲ VEIKIMAS
Žmonės, turintys stiprų ryšį su savo protėviais, gali dažnai jausti jų buvimą per sapnus. Mirusiųjų giminaičių dvasios dažniausiai ateina duoti įspėjamųjų signalų. Jos perspėja, kad jums, o gal jūsų šeimos nariams, ar artimiems giminaičiams gresia nelaimė. Protėviai bendrauja per tuos, kurių yra stipriausias energetinis kanalas jungiantis su pačiais protėviais, nes prie tų, kurių silpnas kanalas, jie su savo informacija negali prisibrauti. Todėl dažnai protėviai giminėje pasirenka vieną, ar kelis žmones, kurie tampa tarpininkais tarp jų ir likusios giminės. Stiprų energetinį kanalą su protėviais siela dažniausiai atsineša iš praeitų gyvenimų, kuriuose užsiiminėjo dvasinėmis praktikomis susijusiomis su Motule Žeme, ar tais pačiais protėviais. Šiame gyvenime taip pat galima, o iš tikrųjų reikia stiprinti ryšį su protėviais. Geras santykis su šaknimis duoda tvirtumo, stabilumo, jėgos, bei geros energijos giminės pratęsimui. Moterys daugiausia energijos iš protėvių gauna per moterišką liniją, o vyrai per vyrišką. Sūnus energiją gauna iš tėvo, o tėvas iš savo tėvo. Pas moteris lygiai tas pats, tik čia jau dukra gauna iš mamos, o mama iš savo mamos. Todėl labai svarbu turėti gerą santykį su savo tėvais, nes jie yra didžiausi laidininkai, jungiantys mus su savo protėviais. Blogas santykis su savo tėvais tampa bloku protėvių energijai tekėti į mus. Žinoma, yra tokių žmonių, kurie augo be tėvų, tai tokiu atveju reikia žiūrėti praeitus gyvenimus, kuriuose slypi priežastys, kodėl šiame gyvenime augote be tėvų, ar be vieno iš jų. Priežastys dažniausia būna tokios, kad praeituose gyvenimuose palikote savo vaikus, ar turėjote abortų. Norint atstatyti ryšį su protėviais, reikia pakelti tokias situacijas, ir jas suvokus uždaryti. Kad užsimegztų gyvybė moters įsčiose, reikia daug protėvių energijos, o jeigu ši užsimezgusi gyvybė nutraukiama abortu – tai yra protėvių energijos paniekinimas. Po tokio veiksmo moterys iš savo šaknų gauna daug mažiau energijos ir palaikymo. Po abortų, moterys dažnai nebegali susilaukti vaikų, kas yra ženklas dėl bloko su protėviais. Tie, kurių tėvai mirę, o santykiai su jais buvo blogi, turėtų žiūrėti situacijas iš šio gyvenimo, kuriose glūdi to blogo santykio priežastys. Pirmas žingsnis į gerėjantį santykį su savo protėviais, tai besąlyginis savo tėvų priėmimas, nes vien dėl to, kad jie suteikė galimybę ateiti mums į Žemę, turime būti labai dėkingi. Taip pat tie, kurie dirbate su sapnais, per kuriuos pasirodo mirusieji giminaičiai, ar šeimos nariai, turėtumėte atkreipti dėmesį, ar pas jus pasirodo išėjusiojo siela, ar dvasia. Jeigu sapne pasirodo siela, tai ženklas, kad jai reikia padėti išeiti, nes ji pastrigusi, blaškosi ir negali atgimti. Tokios sielos iš esančių gyvųjų siurbia gyvybinę energiją ir permeta mirties energiją, kas apsunkina judėjimą gyvenimo keliu (plačiau apie tai, mano straipsnyje „Gyvenimas tarp gyvenimų“). O protėvių dvasios duoda gyvybinės energijos, bei duoda ženklus apie pavojų – tai lyg mūsų užnugaris, kuris mus palaiko. Atpažinti, kada pasirodė siela, o kada dvasia, galima pagal jų vibracijas. Pasirodžiusios sielos vibracijos bus žemesnės, sunkesnės, tamsesnės, kadangi ji savo evoliucijos kelyje pastrigusi, o dvasios energetika bus aukštesnė, šviesi. Pats paprasčiausias būdas patikrinti, kuri iš jų pasirodė, tai yra patikrinti per širdį, bet tam turi būti atvira širdies čakra. O kad ji būtų kuo atviresnė, reikia visur gyvenime klausytis savo širdies.

PROTĖVIŲ SKILIMAS
Dirbdamas su žmonėmis ir tyrinėdamas jų giminės medį, esantį subtiliame lygyje, pastebėjau, kad daugelio šaknys, tai yra protėviai, yra skilę į dvi dalis. Pradėjęs analizuoti šią situaciją supratau, kad kuo didesnės ir stipresnės giminės medžio šaknys, tuo daugiau energijos gauna esantys gyvieji giminaičiai. Todėl pradėjau gilintis į priežastis, kodėl protėviai yra skilę, kad suvokus priežastis galima būtų juos sujungti ir turėti didesnį palaikymą iš jų. Pasirodo, skilimas įvyko tada, kai giminėje atsirado nauja religija, tai yra krikščionybė. Priimdami naują tikėjimą žmonės nukirto senąsias savo šaknis ir tokiu būdu joms teko vėl augti iš pradžių. Šis šaknų nukirtimas turėjo milžinišką įtaką lietuvių tautai, kadangi netekus jų, mūsų tauta ėmė stipriai mažėti, kas vyksta ir dabar. Kuo senesnė ir labiau pirmapradė tauta, tuo svarbiau jai išlaikyti šaknis. Lietuvių kalba yra viena seniausių pasaulyje, tai rodo, kad mes turim labai artimą ryšį su visos žmonijos šaknimis, nes kuo tauta senesnė, tuo ji yra arčiau šaknų ir gali pasiimti daugiau energijos iš protėvių. Žinoma, kad ta energija tekėtų, mes turime suprasti senąsias tradicijas, puoselėti jas. Sąmoningumas ir iš jo išplaukiantis vidinis matymas padeda suprasti esminius dalykus senoviniuose ritualuose, nes dažnai šiuolaikiniam žmogui senosios apeigos atrodo kaip visiška nesąmonė. Viskas pasaulyje kinta, todėl su sąmoningumo pagalba, mes galime pasiimti iš senųjų tradicijų tai, kas yra reikalinga šiuolaikiniam žmogui, o kas pasenę ir nebeveiksminga – atmesti. Tokiu būdu vėl atstatomas ryšys su šaknimis, o protėvių egregorai vėl susijungia. Gali būti, jog kažkas sakys, kad jeigujau vykdyti senąsias tradicijas, tai reik visas vykdyti 100% tokias, kokios jos buvo. Bet sąmoningumas nėra vadovavimasi dogmomis, sąmoningumas yra darymas to, kas veikia pagal Visatos dėsnius. Kaip pavyzdys: senovės lietuviams, kad gautų informaciją iš aukštesnių pasaulių, dažnai reikėdavo sukurti specifines sąlygas, tokias, kaip akmenų ratu išdėliojimas, laužas sukurtas viduryje jų, vaidilutės šokančios ratu, ar didelis Ąžuolas šalia. Šie visi dalykai padėdavo sukurti energetinį kanalą su aukštesniais pasauliais, ar su tais pačiais protėviais, ko pasekoje gaudavo iš jų reikalingą informaciją į rūpimus klausimus. Dabar minties jėga daug stipresnė negu anksčiau, todėl tam, kad būtų sukurtas energetinis kanalas, tokių fizinių dalykų nebereikia, užtenka išmokti gerai dirbti su vidiniu matymu ir kanalą galima pastatyti mintimis. Šiuolaikiniam žmogui tai yra labai patogu, nes dabar greičiai milžiniški, o atsakymus reikia gauti greitai, tad sunku būtų kažkokiame ofise dėlioti akmenis, kurti laužą, ar gauti vaidilučių. Žinoma, kartais reikia ir laužo ar kitokių dalykų, bet svarbiausia – suprasti ką darai, bei kam tai reikalinga, o ne daryti bandant atkopijuoti, todėl, kad tą kažkas darė, bet nesuvokiant esmės.

TAUTOS PROTĖVIAI
Tautos protėviai apima visos tautos giminių protėvius. Šiam egregorui vadovauja buvusių svarbių tautai žmonių dvasios. Žmonės, puoselėjantys tautiškumą, visada iš savo protėvių gaus energijos, nes tokiu būdu ir protėviai gauna energiją savo gyvavimui. Mes ir protėviai sudarome giminės, tautos, žmonijos medį, o kad medis žaliuotų reikalingi energijų manai. Domėjimasis savo giminės ar šalies istorija padeda prisiliesti prie šaknų, kas dažnai sužadina pakylėjimo jausmus, tai protėvių siunčiama energija. Jeigu gyvenate toje žemėje, kurioje šimtmečiais gyvavo jūsų tauta, tuomet iš protėvių gausite daug daugiau energijos, negu gyvendami toje žemėje, kuri niekad nepriklausė jūsų tautai. Šiais laikais Žemė žmogui tampa vis mažesnė, nes nukeliauti į tolimiausius pasaulio kraštus tampa daug paprasčiau, nei prieš 100, o juo labiau nei prieš 1000 metų. Todėl pradeda vystytis globalistinė politika, kuri suinteresuota, kad neliktų tautų. Kai nelieka tautų, tuomet nelieka spalvų ir aplinka tampa pilka. Tam tikri dėdės, kurie bando vairuoti žmoniją, siekia, kad žmonija būtų pilka, nes tokiu būdu, kai visi vienodi – daug lengviau juos ir valdyti. Ryšys su protėviais padeda išlaikyti identitetą. Šeimų kūrimas tarp skirtingų rasių, ar net tautų dažniausiai turi neigiamą protėvių požiūrį. Taip nutinka dėl to, kad protėvių vertybės stipriai skiriasi ir dviem egregoram neišeina susijungti, ko pasekoje vienas kitą atstumia. Reikia suprasti, kad protėvių egregorai yra daug didesni, negu pavieniai žmonės, todėl jų įtaka mūsų gyvenimui gali būti labai didelė tiek teigiama, tiek neigiama prasme. Puiku, kai protėviai priima santuoką, blogai kai jie atsitraukia ir neduoda energijos, o blogiausia, kai jie pikti bei bando sugriauti santykius, o tokiu atveju, tai greičiausiai ir nutiktų. Jokiu būdu nesu rasistas, man net patinka rasių maišymasis, atsiradusius žmones iš rasių maišaties laikau gražiausiais. Bet čia aprašau tendencijas, kurios mano darbe yra dažnos. Tokiu atveju reikia dirbti su abiejų šeimų, o po to šalių protėviais ir suderinti vertybes, tai ganėtinai sunkus darbas, todėl čia jo neaprašinėsiu. Dažnas atvejis, kai šeima nepriima marčios arba žento – tai greičiausiai ženklas, kad ir protėviai jų nepriima. Tokiu atveju reikia leistis pas protėvius ir šalinti kliūtis priėmimui, o tą sutvarkius ir santykiai šeimoje ima tvarkytis.

JĖGOS VIETOS
Jėgos vietos – tai tokios vietos, kuriose yra stipri energetika. Mūsų protėviai mėgdavo tokiose vietose atlikinėti įvairiausius dvasinius ritualus, bei įkurti šventvietes. Ten, kur daugiau energijos, ten galima daugiau ir sukurti. Bet mažai kas sugeba suvaldyti didelį kiekį energijos, o ir ne kiekvienam reikia tą daryti, todėl jėgos vietos kai kuriems žmonėms nereikalingos. Dažniausiai, pirmiausiai reikia išmokti valdyti jau esamą energiją, o tik po to mokytis dirbti su stiprių vietų energetika. Jeigu žmogus neišnaudoja savo energijos, tuomet ji virsta negatyvia energija, o jeigu neišnaudojęs dar ir pasiima daug energijos iš jėgos vietos, tai kartais tampa tik dar daugiau neišnaudotos energijos, kuri virsta ta pačia negatyvia energija. Yra žmonių, kurie iš savęs turi labai daug energijos, tad jiems tokios vietos irgi dažnai būna nereikalingos, nes energijos perteklius plėšo energetinius kanalus. Žinoma, yra įvairiausių žmonių, įvairiausių situacijų ir įvairiausių jėgos vietų, tad svarbiausia išjausti širdimi, ar ta vieta reikalinga. Iš vienos energetiškai stiprios vietos mes galime gauti daug energijos, iš kitos – suvokimų įvairiais gyvenimiškais klausimais, iš dar kitos – gydymo, ar subalansavimo energijos. Žemė į kosmosą išspinduliuoja savo energiją, kuri pasiekia kitas planetas, žvaigždes, galaktikas ir t.t. Išspinduliuota energija visada daro įtaką tam, ką ji paliečia – kartais didesnę, kartais mažesnę, bet visada daro. Žemės, kaip ir žmonių, skirtingos kūno vietos vibruoja skirtingą energiją. Tarkim, pirma kūno čakra visada išspinduliuos žemesnių vibracijų energiją, negu septinta, o čakros atspindi kažkurią kūno dalių zoną. Mes turim savo užpakalį, per kurį pašalinam tai, kas sena bei mums nereikalinga, o Motulė Žemė irgi tokių vietų turi ir tokios vietos nebus jėgos vietomis. Yra vietų, kuriose mes ne pasikrauname, o kaip tik, ta vieta mus nusiurbia energetiškai, dažnai tai būna susiję su požeminiais vandenimis. Todėl protėviai labai atsakingai rinkdavo vietą šventvietei, nes skirtingos garbinamos dievybės veikdavo daug stipriau, jeigu pagal jų energetiką būdavo parinkta ir šventvietės energetika. Melsdamiesi ir atlikdami toje vietoje ritualus, žmonės dar labiau sustiprindavo tos vietos energetiką, todėl ji turėjo dar didesnį poveikį, tai gyvenimo sričiai už kurią atsakinga toje šventvietėje garbinama dievybė. Pabandykite įsivaizduoti, kad jūs atvykstate į jėgos vietą, kurioje buvo garbinamas karo dievas ir ten norite pasikrauti ramybės, tai kokios energijos prisipildysite? Žinoma, kad ramybės energijos prisipildysite nedaug, arba visai neprisipildysit, bet tokioje vietoje galite gauti daug drąsos, ryžtingumo, atkaklumo, jėgos ir panašiai. Bet jeigu tokios energijos yra ir taip daug, tuomet ji virs agresija, smurtu, lipimu per kitų galvas. Dažnai pasitaikantis dalykas šventvietėse – tai esančios buvusių šventikų, žynių, krivių dvasios. Po šventiko mirties dvasia toliau lieka būti tos vietos sergėtoja. Iš tokios dvasios galima gauti puikių suvokimų judėjimui mūsų gyvenimo keliu, o turintys labiau išvystytą vidinį matymą, sugeba ir pokalbius turėti su tokiomis dvasiomis. Tyrinėdamas buvusias ritualines vietas pastebėjau, kad šalia tokių vietų subtiliame lygyje toliau vyksta to meto gyvenimas – tai sustojęs laikas, kuomet ta gyvenvietė klestėjo. Tą pastebėjau tik tose šventvietėse, kurios yra mažai lankomos, arba visai nelankomos. Tokie astraliniai pasauliai susikuria todėl, kad ten gyvenusių žmonių sielos nesugeba paleisti buvusio gyvenimo, todėl subtiliame lygmenyje sukuria jo analogą. Tokiuose pasauliuose būna likusi maža sielos dalis, o didžioji sielos dalis atgimusi ir gyvena fizinį šių laikų gyvenimą. Tokiame praeitų laikų užšaldytame pasaulyje sielos dažniausiai būna palikusios iki procento savo dalių, todėl jam gyvuoti subtiliame lygyje labai daug energijos nereikia, o jėgos vieta tampa puikiu energetiniu donoru tokiam pasauliui gyvuoti. Dažnai žmonių lankomos vietos tokius pasaulius išsklaido, nes tos sielos dalys, kurios juos sukūrė, pastoviai gauna iš lankytojų judėjimo, naujumo, nepastovumo energiją, kuri neleidžia jiems formuotis. Padėję tokioms dalims sugrįžti pas atgimusią sielos dalį, mes iš tos vietos gauname daug energijos, kadangi, tai jėgos vietai nebereikia būti užšaldyto pasaulio donoru, todėl ji atsidėkodama duoda didelį kiekį energijos. Žinoma, kaip minėjau tokį didelį kiekį energijos suvaldyti nėra lengva, bet kas sugebės padėti sielos dalims sugrįžti, tas sugebės ir energiją suvaldyti. O jeigu pavyksta tokių vietų rasti su mūsų pačių sielos dalimis, tai atlygis dvigubas, nes kuo didesnė siela, kuo pilnesnė, tuo didesnės galimybės kurti, bei didesnių laimėjimų pasiekti gyvenime. Su maža siela žmonės daug nepasiekia, bet didelei sielai reikia ir didelę dvasią išsiugdyti, nes kitaip gyvenime būna tik skaudus chaosas. Kad išsiugdyti stiprią dvasią, turi būti tinkama savidisciplina bei sąmoningumas. Tad pasiekus tam tikrą sąmoningumo lygį atsiranda galimybė susigrąžinti užstrigusias savo sielos dalis.

DIRBANTIEMS SU VIDINIU MATYMU

  1. Patikrinti, kiek procentų jūsų santykis su tėvais. Santykiui ne esant 100 procentų, prašykite Tėvo ir Motulės žemės, kad atsiųstų reikalingus suvokimus tam santykiui atstatyti. Taip pat paprašykite savo dieviškos komandos, kad paleistų atomatiniam uždarymui situacijas, kurios įtakoja, kad santykis su tėvais nėra 100 procentų. Visas pakilusias situacijas, kurios neužsidarė automatiškai, dėkit į karantiną ir po vieną imdami iš jo uždarykite sąmoningai į jas gilindamiesi. Situacijų gali būti ne tik iš šio gyvenimo, bet ir iš praeitų gyvenimų. Uždarę situacijas, bei peržiūrėję suvokimus, vėl patikrinkite santykį su tėvais. Jeigu santykis atsistatė, reiškia puikiai pasidarbavote, jeigu ne – tuomet gilinkitės į situacijas ir suvokimus, kol santykis iš jūsų pusės bus 100 procentų.
  2. Patikrinti, kiek procentų jūsų santykis su giminės protėviais. Jeigu santykis nėra 100 procentų, tuomet prašykite Tėvo ir Motulės žemės, kad atsiųstų reikalingus suvokimus tam santykiui atstatyti. Peržiūrėkite suvokimus ir iškilusias situacijas, bei uždarykite jas. Tą patį padarykite su tautos protėviais. Šį punktą ypatingai svarbu padaryti prieš pradedant praktiką, kuri susijusi su įėjimu į protėvių egregorą (šią praktiką esu aprašęs tolimesnėje straipsnio dalyje).
  3. Patikrinkite per širdį, ar yra kažkokių jėgos vietų, kurias reikėtų jums aplankyti. Jeigu širdis rodo teigiamą atsakymą, tuomet savo dieviškos komandos prašykite parodyti jas. Pamatę jėgos vietas, kurias reikia aplankyti, nuspręskite, esant galimybei, tai padaryti.
  4. Prieš vykstant į jėgos vietą patikrinkite, ar esate tam pasiruošę 100 procentų. Jeigu pasiruošimas mažesnis, tuomet prašykite Tėvo ir Motulės, kad atsiųstų reikalingus suvokimus pasiruošimui. Pasiruošimą užkelkite iki 100 procentų ir tik tuomet vykite.
  5. Atvykus į pasirinktą jėgos vietą patikrinkite, ar su ta vieta yra pakilusių situacijų iš praeitų gyvenimų. Visas pakilusias situacijas uždarykite. Gali būti, kad tos vietos energetika iškels situacijas net nesusijusias su ja, jas taip pat uždarykite.

DARBAS SU PROTĖVIŲ EGREGORU (Įgudusiems dirbti su vidiniu matymu)
Manau ne vienas esate girdėję apie tokį pasakymą, kaip giminės karma. Giminės karma – tai mūsų giminaičių padaryti veiksmai, kurie įtakoja ir mus. Jeigu karma negatyvi, tuomet tas šešėlis krenta ir ant mūsų. Visada sakau, kad jeigu mane kažkas veikia negatyviai, tai yra mano atsakomybė sutvarkyti, kad neveiktų, nes viskas kas man nutinka gyvenime yra tik mano atsakomybė. Jeigu žmogus prisiima atsakomybes už tai, kas jam gyvenime nutinka, o ne kaltina kitus, tuomet jis gauna ir energijos toms atsakomybėms įgyvendinti. Žmogus, neprisiimdamas atsakomybių, nepriima ir energijos, ko pasekmė – netenka didelės jėgos savo gyvenimo kelyje. Tas pats ir su giminės karma, jeigu ji mane veikia negatyviai – reiškia, kad tai yra mano atsakomybė ją sutvarkyti. Labai pasisekė toms giminėms, kurios savyje turi žmonių, kurie sugeba tvarkyti giminės karmą. Toks žmogus padeda giminei palypėti jos evoliucijoje laipteliu aukščiau. Dirbdamas su giminės karma labai dažnai įeinu į subtiliame lygyje esančią protėvių zoną. Tam, kad įeiti į protėvių egregorą, reikia prašyti savo dieviškos komandos, kad parodytų jūsų giminės medį. Pamačius jį, prieiti subtiliame lygyje ir atsistoti nugara į kamieną. Prisiglaudus prie kamieno, susilieti su juo, tapti kaip vienu, ir pajausti tekančią energijos pulsaciją iš lapijos į šaknis, iš šaknų į lapiją. Kai imate šią tėkmę jausti, tai ženklas, kad esate pasiruošę leistis pas protėvius. Šaknimis leiskitės į apačią, kol pamatysite koridorių – čia yra protėvių zona. Nusileidus pasisveikinkite su protėviais ir paprašykite, kad parodytų giminės karmines situacijas, susijusias su jums rūpima problema. Koridoriaus šonuose yra daug durų, už kurių stovi giminės karminės situacijos. Kairėje pusėje kabinetai su nelyginiais skaičiais, o dešinėje su lyginiais. Kairė pusė atspindi situacijas su moterimis, dešinė – su vyrais. Bet šis skaičių bei lyčių pasiskirstymas ne visada būna toks, kadangi giminės karma gali būti susijusi su moterų prisiėmimu atsakomybių iš vyrų, ar atvirkščiai, kas padaro protėvių egregore iškraipymus, kurie matosi durų išsidėstyme. Moterys ar vyrai, buvę per daug užspausti giminėje, irgi turės panašių pasekmių. Lyties savybių nestiprinimas, noras ir stengimasis būti kitos lyties, nei gimei atstovu, taip pat atsispindi durų išdėstyme. Kai paprašote protėvių parodyti giminės karmines situacijas su jums rūpimu klausimu, tuomet pajauskite, prie kurių durų labiausiai norisi nueiti – prie tų ir nueikite bei atidarykite. Atidarius pamatysite situaciją, kurioje pažiūrėkite, kas ten vyksta? Kokia emocija tvyro? Kokia energetika? Visa tai sužiūrėję uždarykite duris ir eikite prie sekančių, prie kurių labiausiai traukia, bei padarykite tą patį, ką darėte nuėję prie pirmųjų durų. Taip vaikščiokite prie norimų durų, kol pajausite širdimi, kad užteks ir reikalinga šitam etapui informacija paimta. Peržiūrėję visas reikalingas situacijas pabandykite jas susieti su savo problema, kad suprastumėte jos šaknį, iš kur ji atėjusi. Sekantis žingsnis būtų toks, kad su visomis tomis giminės karminėse situacijose esančiomis energijomis, emocijomis, įvykiais paleistumėte automatiniam uždarymui savo iš šio ir praeitų gyvenimų susijusias situacijas. Visas situacijas, kurios neužsidarė automatiškai, prašykite savo dieviškos komandos, kad padėtų į karantiną, kad šios situacijos jūsų neveiktų negatyviai. Pažiūrėkite, kiek neužsidariusių situacijų yra karantine ir imdami jas po vieną, uždarykite. Visa tai reikalinga tam, kad jei pas mus pačius yra panašių karminių situacijų, tuomet ir giminės karma daug labiau veikia. Uždarę savo situacijas, pasiųskite protėviams gautus suvokimus, tokiu būdu su tuo susijusi giminės karma susitvarkys, bei nebeveiks jūsų ir jūsų giminaičių. Kadangi uždarydami savo situacijas mes suvokiame esmę 100 procentų, todėl mūsų pasiųstus suvokimus protėviai priima. Nesuvokus savų situacijų, protėviai suvokimų nepriims. Koridoriaus gale, soste sėdi vyriausias iš protėvių, kuris vadovauja protėviams. Jis vyriausias ne dėl to, kad seniausias, bet dėl to, kad aukščiausias šioje hierarchijoje. Vyriausiu iš protėvių būna ir vyrai, ir moterys, tai priklauso nuo to, ką protėviai laiko pačiu stipriausiu visų laikų giminės žmogumi. Dažniausiai tokie žmonės, būdami gyvi buvo stiprūs ne tik fiziniame lygmenyje, bet ir subtiliame. Toks žmogus turi pažinoti abu pasaulius, nes tik taip po mirties sugeba perimti protėvių dvasinio pasaulio vadžias. Vyriausiųjų dvasios dažniausiai buvo dvasininkai, magai, šamanai, kriviai ir kitokie žyniai. Esu matęs net tokių atvejų, kai esantieji gyvi žmonės yra protėvių vyriausieji, tai labai retas atvejis, bet įmanomas. Paprasčiausiai tokie žmonės buvo pripažinti protėvių kaip stipriausi, bei puikiai suprantantys subtilųjį pasaulį. Pasitaiko tokių situacijų, kai reikia eiti pas vyriausiąjį protėvį, nes tik taip įmanoma ją išspręsti. Kada yra reikalinga vyriausiojo pagalba, tikriname per širdį. Dažniausiai tai nutinka, kai nepavyksta pamatyti situacijos aiškaus vaizdo vien tik einant per kabinetus, kuriuose yra giminės karminės situacijos. Prieš einant pas protėvių vyriausiąjį, kaip minėjau, patikrinkite per širdį ar tai tikrai reikalinga, nes čia ne žaidimas, o eidami iš smalsumo tik dar labiau susipainiosite situacijoje, bei užsitrauksite protėvių nepagarbą – su tokiais protėviai nedirba. Jei patikrinus per širdį atsakymas yra neigiamas dėl ėjimo pas senolį, tuomet žiūrėkite, ką galite padaryti iš savo pusės – kaip pasiruošti, kad galėtų jis jus priimti. Viską susižiūrėję 100 procentų, vėl tikrinkite per širdį, ar reikalinga eiti pas vyriausiąjį. Jeigu širdis rodo, kad ne, tuomet paleiskite tą mintį eiti pas jį – reiškia dar esate nepasiruošęs. Pabandykite peržiūrėti visas situacijas, kurias jau peržiūrėjote nusileidę pas protėvius, gali būti, kad bus atsiradęs aiškumas ir situaciją pavyks suvokti ir uždaryti. Nepavykus uždaryti situacijos, prašykite savo dieviškos komandos dėti ją į karantiną, kad ji neveiktų negatyviai. Padėkokite protėviams už pagalbą, pasiųskite mintimis meilės ir išsakykite ketinimą paaugti, o paaugus grįžti pas protėvius ir sutvarkyti šią situaciją. Atsisveikinkite su protėviais, ir medžio šaknimis kilkite į viršų, kol pasieksite medžio kamieną ir tuomet išeikite iš jo. Tokiu būdu jūs atsidursite reikiamame lygyje. Jokiu būdu nepasilikite tame lygyje, kuriame yra protėviai, nes ilgą laiką ten palikus savo subtilųjį kūną galite pradėti jaustis blogai tiek emociškai, tiek fiziškai. Jeigu jūsų širdis vis dėl to rodys eiti pas vyriausiąjį iš protėvių, tuomet paprašykite leidimo pas protėvius šiam susitikimui. Gavus sutikimą eikite tiesiai koridoriumi, gale jo pamatysite žynį, arba žynę. Pasisveikinkite su vyriausiuoju ir paprašykite parodyti esminę situaciją, kuri trukdo pašalinti kliūtis išspręsti jūsų problemai dėl kurios esate pas protėvius. Pakilusią situaciją peržiūrėkite ir padarykite tą patį, ką darėte peržiūrėję giminės karmines situacijas kabinetuose, tai yra paleiskite viską pas save automatiniam uždarymui, kas susiję su toje situacijoje esančiomis energijomis. Kas neužsidarė automatiškai, tą uždarykite gilindamiesi sąmoningai. Uždarę savo situacijas pasiųskite reikalingus suvokimus giminės egregorui. Visa tai padarę padėkokite protėviams ir išeikite iš šio egregoro, kaip prieš tai buvau minėjęs. Protėviams nesutikus jūsų prileisti prie vyriausiojo nepaisant, kad jūsų širdis veda ten, tuomet paleiskite savo situacijas automatiniam uždarymui su širdies klausymu. Viską, kas neužsidarė atomatiškai, uždarykite sąmoningai, o uždarę pasiųskite giminės egregorui iš uždarytų situacijų gautus suvokimus. Kreipkitės vėl į protėvius prašydami leidimo susitikti su vyriausiuoju, o jeigu leidimo neduos, tuomet prašykite parodyti, ką turite padaryti, kad gautumėte sutikimą. Pamačius suvokimus, jeigu jie jums iš širdies, tuomet padarykite, jeigu ne – nedarykite, bei išeikite iš protėvių egregoro taip, kaip esu rašęs. Tokia situacija reiškia, kad protėviai laiko jus nepasiruošusiu ir reikalingas laikas, kad užaugtumėte ir būtumėte pajėgūs išspręsti šią situaciją. Kiekvieną dieną vis pagalvokit, kaip galėtumėte stiprinti ryšį su savo šaknimis, jį stiprinkite ir vieną dieną protėviai jums atsivers. Galimas variantas, kad pradžioje darbo protėviai nerodys giminės karminių situacijų, tai irgi ženklas, kad su jais reikia stiprinti ryšį, bei stiprinti savo vidinį matymą.
Šiandien yra 2020 metai, kovo 26d., o aš pabaigiu rašyti šį straipsnį apie protėvius, kurį pradėjau rašyti prieš pusė metų. Šių dienų įvykiai korona viruso akivaizdoje dar labiau patvirtina, kad reikia atsisukti į savo vidų, į savo pradą, į savo šaknis. Vien tik nesustabdomas lėkimas be atodairos parodė, kad niekur tai nenuves… Sienų uždarymas – tai ženklas, kad pažvelgtume į savo tautą, karantino įvedimas – tai ženklas, kad pažvelgtume į savo šeimą. Daugiau kaip prieš dešimt metų pakliuvau į autoavariją, po kurios man lūžo kaklinės dalies stuburas, nebevaldžiau beveik viso savo kūno, o šis įvykis man reiškė ilgą karantiną. Iš savo karantino aš išėjau tuomet, kai atstačiau santykį su tėvais, santykį su savimi. Vienatvės ir kūno kalėjime aš suradau tikrąjį save bei savo kelią. Iš šio etapo potyrių supratau, kad Visata mane sustabdė pagalvoti, ar tikrai tinkamai judu gyvenimo keliu, nes toks kelias niekur nenuves. Šis laikas – tai laikas visai žmonijai pagalvoti, ar toks lėkimas paviršiumi kažkur nuves, o gal vis dėl to reikia lįsti giliau, kad pažinti save, savo šaknis ir tikrąjį pasaulį.

Rokas Jarašius 2020 03 26