Matantys.lt - masažai, konsultacijos, dailės terapija.

IV ‘‘Gilyn į Visatos paslaptis‘‘ straipsnių ciklo dalis.

GILESNIS SAULĖS SISTEMOS VAIDMUO

Saulės sistemoje yra 9 pagrindinės planetos: Merkurijus, Venera, Žemė, Marsas, Jupiteris, Saturnas, Uranas, Neptūnas ir Plutonis. Kiekviena iš šių planetų turi savo funkciją projekte ‘‘Žemė‘‘. Šiame straipsnyje aptarsiu, kaip planetos funkcionuoja tarpusavyje subtiliame lygyje.

Saulės sistema, tai būtybių tobulėjimui skirta sistema. Tobulėjimas saulės sistemoje prasideda nuo dviejų planetų: Plutonio ir Neptūno. Į Plutonį ateina sielos iš tamsių Visatos vietų ir čia jos pasiruošia atgimimui Žemėje. Sielos, kurios Žemėje nieko neišmoksta, net ir pragariniuose lygiuose, taip pat keliauja į Plutonį, tai kaip žingsnis atgal sielų mokymosi sistemoje. Jeigu ir toliau vyksta netobulėjimas, tuomet sielos vėl keliauja į tamsius Visatos sluoksnius. Į Neptūną sielos patenka iš šviesių Visatos sluoksnių ir čia jos pasiruošia taip pat nusileidimui į Žemę. Tokių sielų vibracijos labai aukštos, o Neptūne jų vibracijos yra sumažinamos, kad būtų tinkamos Motulės Žemės energetikai. Plutonyje esančių sielų energetinės vibracijos atvirkščiai – yra labai žemos, o čia jos pakeliamos, kad būtų tinkamos Žemiškom vibracijom. Kartais nutinka taip, kad siela buvusi Neptūne, o prieš tai ir Visatos šviesiuosiuose sluoksniuose, patenka į Plutonį, o po to net į tamsiuosius Visatos sluoksnius. Taip nutinka todėl, kad sielos nesugeba tobulėti žemesnėse vibracijose ir pasirenka tokiu būdu pažinti tamsą, o pažinus, jos vėl sugrįžta į Žemę.

Tarpinė sielų stotelė iš Plutonio ir Neptūno į Žemę, yra Venera ir Marsas. Šiose planetose yra formuojama būsimo žmogaus lytis. Ne be reikalo yra sakoma, kad vyrai iš Marso, o moterys iš  Veneros, nes Marse formuojasi būsimų vyrų sielos, o Veneroje moterų.

Nusileidus sielai į Žemę, Motulė Žemė jai sukuria kūną. Dievas Tėvas duoda dvasią, širdį, aukščiausiuosius. Protą, logiką, pasąmonę, sąmonę Tėvas ir Motulė sukuria kartu. Kai žmogus yra sukurtas, tuomet prasideda jo daug gyvenimų trunkantis tobulėjimo kelias Žemėje. Žmogui dvasia, kūnas, aukščiausieji, protas, logika, sąmonė, pasąmonė yra duota vienam gyvenimui, o siela ir širdis visiems gyvenimams. Mokymasis Žemėje susideda iš penkių etapų:

  • MATERIALUMO SUVOKIMO ETAPAS. Šis etapas susideda iš dviejų dalių. Pirmoje dalyje sielos mokosi per neturtą suvokti materialumo svarbą. Prieš ateinant į Žemę sielos būna be fizinio kūno ir materialumas joms beveik jokios įtakos neturi, todėl pirmus gyvenimus per skurdą jos suvokia materialumo svarbą. Antroje šio etapo dalyje sielos gyvena kovotojų, kareivių gyvenimus. Tokių sielų aplinkoje miršta daug artimų žmonių, o ir jos pačios dažnai anksti gyvenime praranda fizinį kūną. Sielų tikslas šiame etape, išmokti saugoti ir branginti fizinį kūną.
  • MATERIALUMO PASKIRSTYMO ETAPAS. Kadangi pirmame etape sielos suvokia materialumo svarbą, tai antrame etape, jos jau mokosi tinkamai paskirstyti materialumą. Šiame etape žmonės gyvena eilę turtingų finansine prasme gyvenimų. Jeigu materialumo paskirstymas visiškai neteisingas, tuomet karma kitame, o kartais ir tame pačiame gyvenime sugrąžina į pirmąjį etapą. Kad materialumo paskirstymas būtų tinkamas, žmonės turi susitelkti ne tik į savo naudą, bet savo veikloje matyti ir globalią žmonijai naudą.
  • DVASINGUMO ETAPAS. Šiame etape žmogus atsisako turto, pasineria į savęs ir aplinkos stebėseną, kad suvoktų tikrąją savo prigimtį. Askezė šitame etape yra neišvengiama, atsiskyrimas nuo visuomenės yra būtinas, kad iš tikrųjų pažinti save ir Dievą. Šiame etape žmogus suranda savo dvasinį mokytoją, kuris jį veda tobulėjimo keliu. Vyksta valymasis nuo savo tamsių dalių, kol galų gale yra virstama visiška šviesa. Tokios sielos išsivaduoja iš Žemės karminio rato. Jos pakyla ir keliauja į Jupiterį, ten vyksta pasiruošimas keliauti į Saulę. Saulėje renkasi pakilę mokytojai, arba dar kitaip vadinami pakylėtieji valdovai, tai esybės, kurios praėjo mokymosi Žemėje etapą ir su savo žiniomis, bei gebėjimais padeda visai saulės sistemai tobulėti. Tai tokios esybės, kaip Buda, Kristus, Krišna, Babadži, Sai Baba…
  • SĄMONINGUMO ETAPAS. Šis etapas prasidėjo nuo 2012m. Įvykiai, kodėl atsirado sąmoningumas yra aprašyti pirmoje ‘‘Gilyn į Visatos paslaptis‘‘ straipsnių ciklo dalyje. Visą laiką, nuo Žemės sukūrimo pradžios, joje, aukščiausia būsena, kurią galima pasiekti, buvo dvasingumas. 2012 m. ši situacija pasikeitė ir aukščiausia būsena yra ten, kur veda širdis. Sąmoningumas, tai materialumo ir dvasingumo sujungimas. Kuo dvasingumas, nuo sąmoningumo skiriasi? Jeigu dvasingume yra askezė, tai sąmoningume žmogus įeina visuomenę (sistemą) ir ją keičia iš vidaus. Jeigu dvasingume į priekį veda dvasinis mokytojas, tai sąmoningume veda širdis. Jeigu dvasingume susitelkiama į stebėseną, tai sąmoningume susitelkiama į kūrimą. Jeigu dvasingume yra atsisakoma materialumo, tai sąmoningume jis būtinas, kad vyktų kūrimas. Jeigu dvasingume yra valomasi nuo savo tamsių dalių, tai sąmoningume yra prisijungiamos ir šviesios, ir tamsios dalys, tam, kad būtume didesni ir galėtume sukurti daugiau, vyksta mokymasis jas nukreipti eiti širdies keliu. Jeigu dvasingume esybės valydamosios nuo savo tamsių dalių, subtiliame lygyje, kyla į viršų nuo Žemės, tam kad išsiskaidę į šviesą galėtų valdyti Visatoje vykstančius procesus, tai sąmoningume mokomasi tą daryti su fiziniu kūnu ir būnant ant Žemės. Sąmoningumas, tai naujas etapas, kurį išmokti leidžiasi sielos iš įvairiausių Visatos kampelių, čia leidžiasi to išmokti ir pakilę mokytojai, bei angelai.

Kartais nutinka taip, kad visa civilizacija išsivalę nuo tamsių dalių pakyla į viršų. Taip nutiko su dalies Majų, Toltekų, Atlantų civilizacijomis. Kai taip nutinka, tuomet tokios bendruomenės keliauja į Uraną, ten vyksta pasiruošimas vykti į Jupiterį, o iš Jupiterio į Saulę. Tokie perėjimai trunka šimtus, kartais tūkstančius metų.

Merkurijus, tai negatyvios energijos transformatorius į pozityviąją. Kai Žemėje būna per daug negatyvios energijos, tai jos perteklių angelai neša į Merkurijų. Čia ją, iš Saulės pakilę mokytojai apšviečia, taip transformuodami į teigiamą energiją, kurią angelai po to vėl sugrąžina į Žemę. Kuo daugiau žmonių tampa sąmoningi, tuo jie geriau moka tvarkytis su energijomis, kuo daugiau žmonių moka tvarkytis su energijomis, tuo daugiau angelų atgimsta žmonėmis, nes senosios jų užduotys tampa nebereikalingos. Prisiėmę atsakomybę tvarkytis savo gyvenimą, tiek subtiliam, tiek fiziniam lygmenį, mes gaunam tam reikalingus gebėjimus, kuriuos susigrąžinam iš angelų. Su permestom jiems atsakomybėm už savo saugumą, buvo atiduoti ir gebėjimai save apsaugoti.

Saturnas yra Saulės sistemos antena, per kurią ji gauna informaciją iš visos Visatos.

INFORMACIJA MATANTIEMS:

  • Prašykit Dieviškos komandos paleisti gyvenimus automatiniam uždarymui su Saulės sistema. Prašykit visas savo užsilikusias dalis tose planetose sugrąžinti pas jus, bei prašykit Tėvo ir Motulės Žemės, kad tom grįžtančiom dalim atsiųstų reikalingus suvokimus, kaip užimti savo vietą jūsų esybėje ir atlikti savo funkcijas.

Patikrinkit ar nėra pakilusių situacijų su tuom, kurias reiktų uždaryti gilinantis, sąmoningai.

  • Prašykit Dieviškos komandos paleisti gyvenimus automatiniam uždarymui su angelais ir pakilusiais mokytojais. Prašykit iš jų sugrąžinti visas savo atsomybes už save, bei kartu sugrąžinti gebėjimus tom atsakomybėm įgyvendinti.

Patikrinkit ar nėra pakilusių situacijų su tuom, kurias reiktų uždaryti gilinantis, sąmoningai.

Esu skaitęs, domėjęsis apie tokias praktikas, kai žmonės užmezga ryšį su kažkokia planeta, žvaigžde, ar žvaigždynu ir tokiu būdu gauna iš jų energiją. Ryšio užmezgimo principas yra toks, kad žmogus stengiasi pajausti prie kokios žvaigždės, planetos, ar žvaigždyno jį traukia ir į ten sutelkia savo dėmesį. Kartais dėmesio sutelkimas yra meilės siuntimas į pasirinktą objektą. Dažniausiai, su tomis planetomis, žvaigždėmis, žvaigždynais su kuriais yra užmezgamas ryšys, juose buvo gyventa praeitų gyvenimų. O ta energija gauta užmezgus ryšį, dažniausiai yra ne iš tų objektų į kuriuos susitelkiama, o iš ten likusių nuo praeitų gyvenimų mūsų subtiliųjų dalių. Jeigu esat matantys, tuomet pažiūrėkit, kaip tas dalis susigrąžinti ir ta energija visada bus su jumis.

Iki susitikimo!

Rokas Jarašius