Visata – didi ir neaprėpiama, jos platybės mūsų protams tiesiog neįkandamos. Todėl žmonės daugybę amžių Visatos paslaptis bando paaiškinti kitais būdais ir vienas iš jų, tai vidinis matymas (aiškiaregystė). Jau nuo seniausių laikų buvo žmonių, kurie matydavo daugiau, nei daugelis ir sugebėdavo paaiškinti tokius dalykus, kas mokslui iki šiol nepaaiškinama, tokie žmonės buvo vadinami išminčiais, žyniais, šamanais, aiškiaregiais… Bet kaip bebūtų mokslas juda sparčiai pirmyn ir sugeba vis daugiau paaiškinti, kas kažkada buvo nesuprantama ir tiesiog nurašoma, kaip neegzistuojantys dalykai, dabar kartais tampa jų akimis realybe. Be to, tie kurie valdo mokslą, dažnai nori valdyti viską, o valdyti tuos: kurie yra nesąmoningi, užprogramuoti būti valdomais kitų ir nesugeba eiti gyvenimo keliu klausydami savo širdies, yra lengviausia.

Jeigu gyvenime vadovaujiesi savo širdimi – esi KŪRĖJAS. Jeigu ne, tuomet esi įrankis kažkam kurti…

Visata visada juda pirmyn, ji auga ir tobulėja, todėl jos energijos pastoviai kinta. Su Visatos energijomis turime judėti ir mes, o tai galime padaryti tik tobulėdami ir augdami, kaip esybės. Tie, kurie netobulėja, eina prieš Visatos energijas, o eiti prieš Visatą, tolygu eiti į susinaikinimą.

Niekas Visatoje nestovi vietoje, jeigu tobulėjam, reiškia einam pirmyn. Netobulėdami ritamės atgal.

Taip kažkada nutiko ir mano gyvenime. Kai atėjo laikas suvokti Visatos paslaptis aš stabdžiau save ir nenorėjau į tai gilintis, nes tos žinios man atrodė nereikalingos ir per daug kitokios, nei iki tol suvokiau. Nenorėdamas priimti tų žinių, aš užkirtau kelią savo tobulėjimui, ko pasekmė pradėjau eiti prieš Visatos energijas, blogai pasijutau ir grėsė liga. Supratęs, kad tie dalykai yra būtina mano kelio dalis, aš vėl pajutau laisvai mano kūnu tekančią energiją ir jėgų sugrįžimą į kūną. Vėliau supratau, kad darbas su Visatos energijomis turėjo milžinišką reikšmę dirbant su žmonėmis ir padedant išspręsti jiems jų problemas, bei padėti pasiekti tikslus. Kiekvieno žmogaus viduje yra jo mikro Visata, kuri glaudžiai susijusi su didžiąja makro Visata. Veikdami savo mikro Visatą, mes gebam veikti ir makro Visatą, tokiu būdu gyvenimo keliu galim judėti daug optimaliau. Žinodami ir suprasdami Visatoje besikeičiančias energijas, mes galim eiti kartu su jomis ir sukurti daug daugiau ir geresnių dalykų.

VISATOS AUGIMAS

Visata kažkada buvo tanki energija, aš ją vadinu tamsos egregoru. Tėvas (Dievas) matydamas Visatos augimo svarbą sutraukė dalį tankios energijos į vieną tašką, ko pasekoje įvyko didysis sprogimas. Šis sprogimas minimas ir kai kuriuose šventraščiuose, taip pat ir mokslininkai palengva prieina prie šios Visatos atsiradimo išvados, tai savo vidinio matymo pagalba matau ir aš. Įvykus didžiąjam sprogimui atsirado šviesos egregoras ir Visatoje jau buvo ne vien tanki energija, bet ir šviesi, aukštų vibracijų energija. Šių procesų dėka ji paaugo ir šalia tamsos egregoro atsirado šviesos egregoras. Iš šviesos egregoro atsirado pirmosios sielos, kurios buvo dvasinių šeimų pradininkės. Pirmosios sielos ėmė kurti kitas, o tos dar kitas, taip sudarydamos dideles dvasines šeimas. Sutikdami žmogų iš savo dvasinės šeimos, mes jaučiame jam didelį artumą, trauką, atrodo, kad seniai jį pažįstame. Sielos turėjo milžiniškas galimybes kurti ir galėjo daryti ką tik panorėjusios. Jos kūrė žvaigždes ir žvaigždynus, galėjo tik panorėjusios atsidurti bet kurioje Visatos vietoje. Bet toje būsenoje Visata pasiekė savo ribą ir turėjo vėl stipriai paaugti, kad ir toliau tobulėtų. Kad tai įvyktų turėjo atsirasti daugiau spalvų, daugiau energijų, nebegalėjo būti tik juoda ar balta. Visatos prasiplėtimui reikėjo, kad susijungtų šviesos ir tamsos egregorai. Tuo metu abiems egregorams to padaryti buvo neįmanoma, nes pernelyg skyrėsi jų vibracijos, o susijungimo metu būtų vienas kitą užgesinęs, arba užžiebęs. Visata ne tik, kad būtų nepaaugus, bet ir tapus dvigubai mažesne. Kad taip nenutiktų, buvo sukurtas projektas Žemė. Žemės tikslas buvo, būti kanalu jungiančiu šviesos ir tamsos egregorus. Į Žemę leidosi tiek aukštų, tiek žemų vibracijų esybės ir visos jos buvo labai reikalingos. Aukštų vibracijų esybės stengėsi išlaikyti ryšį su šviesos egregoru, o žemų vibracijų su tamsos egregoru, tik taip šie didieji egregorai su Žemės pagalba galėjo susijungti. Todėl čia Žemėje yra visko – skausmo, džiaugsmo, nusivylimo, pykčio, fanatizmo, dvasingumo ir dar daug daug įvairiausių energijų, kurios visos vienaip, ar kitaip buvo sutelktos į tą patį tikslą, tai dviejų didžiausių egregorų susijungimą, tik taip Visatoje galėjo atsirasti daugiau spalvų, daugiau energijų. Su motulės Žemės atsiradimu, jau tuomet Visatoje buvo daug naujų energijų, tokių, kaip fizinis skausmas, seksualinė energija, savirealizacija, ribotumas, išaukštinimas, nužeminimas ir kitos. Daugelis sielų nenorėjo leistis į Žemę, nenorėjo prarasti tos laisvės ir darymo ką nori. Tapimas žmogumi ir kūrimas su fiziniu kūnu atrodė daug sunkesnis, nei buvo iki tol. Bet sielos neturėjo kitos išeities, jos turėjo iš dviejų blogybių rinktis mažesnę blogybę. Pirmoji blogybė būti apribotom fizinio kūno ir žemiškų energijų, o antroji, susidurti su Visatos sumažėjimu, ko pasekmė greičiausiai būtų užgesęs šviesos egregoras ir būtų likę vėl tik tanki energija. Visatos neaugimas yra tolygus jos netobulėjimui. O kas netobulėja, kaip minėjau, tas ritasi atgal, ir tai yra pagrindinis Visatos dėsnis, todėl ji būtų atsidūrusi savo pirminiame etape – tamsoje. Todėl dalis sielų nusileido į Žemę ir taip prisidėjo prie dviejų didžiausių egregorų susijungimo. Dalis sielų tapo sergėtojos jau nusileidusių sielų ir jos yra vadinamos angelais. Angelai sergėdami žmones mokosi pažinti žemiškas vibracijas ir kai su jomis susipažįsta, tuomet patys atgimsta žmonėmis. Nuo pat Žemės atsiradimo tamsos ir šviesos egregorai derinosi savo energijas didžiajam susijungimui, o 2012 m. pradėjo susijunginėti, 2016 m. susijungimas įvyko galutinai. Tokiu būdu pasikeitė Žemės pagrindinė funkcija, jeigu prieš susijungimą, jos pagrindinė užduotis buvo padėti susijungti tamsos ir šviesos egregorams, tai po susijungimo tapo pagrindinė užduotis augti tobulėti, kaip esybei. Žinoma be pagrindinės misijos, būti kanalu jungiančiu didžiuosius egregorus, motulė Žemė turėjo ir kitų svarbių funkcijų, tai yra rūpintis savo vaikais (žmonėmis), sugerti aplinkos negatyvo perteklių, sugerti aukštų vibracijų energijų perteklių, palaikyti tinkamą energetiką Žemėje, kad čia būtų gyvybė. Šią informaciją pateikiu todėl, kad dirbant su žmonėmis vis dažniau susiduriu su jų karminėmis situacijomis, kurios susijusios su šiais Visatos įvykiais. Todėl pateiksiu globaliai žmonėms uždėtas programas, kurios stabdo tobulėjimą, o jas anuliavus judėjimas pirmyn taps optimalesnis.

Pirmoji programa: Tobulėjimas yra ėjimas į šviesą, o galutinis sielos kelionės taškas – šviesos egregoras. Šis dėsnis ilgą laiką Žemėje buvo labai svarbus ir juo vadovaujasi didelė dalis dvasingumo sričių. Šis dėsnis buvo sukurtas tam, kad būtų išlaikytas Žemės ryšys su šviesos egregoru ir tokiu būdu įvyktų prieš tai aprašytas didysis susijungimas. Po didžiųjų egregorų susijungimo šis dėsnis tapo programa, kurią reikia anuliuoti. Tobulėjimas gali būti nebūtinai ėjimas į šviesą, tobulėjimas gali būti ėjimas į tankias energijas, tam kad joms padėti šviesėti. Tobulėjimas dažniausiai nėra grįžimas į šviesos egregorą, tobulėjimas beveik visada būna judėjimas pirmyn, kūryba klausantis savo dvasinės širdies, ir, tokiu būdu, pagalba Visatos augimui. Sielos dažnai prisimena buvimą šviesoje ir tų laikų nuostabųjį pojūtį, todėl nori ten sugrįžti, bet geriausias jausmas būna ne šviesoje, o būtent ten kur optimaliausiai tobulėjame. Tuo metu šviesos egregoras buvo optimaliausia vieta sielų tobulėjimui, todėl joms taip ten buvo gera. Siela, neklausydama širdies ir siekdama jau praeitų tobulėjimo etapų, apsunkina save savo netobulėjimu, o su tuo ateina ir blogas pojūtis.

Antroji programa: Mūsų vibracijos turi pastoviai augti. Tikslas negali būti vis kelti savo vibracijas, vibracijos turi būti tokios, kokios geriausios tobulėjimui. Vibracijų augimas, ar žemėjimas yra pasekmė pasirinkto tikslo, bet tai jokiu būdu negali būti tikslas. Kartais pasiekti tikslus, kurie reikalingi mūsų tobulėjimui, turim savo vibracijas padaryti žemesnes, o kartais  aukštesnes. Sužemintos vibracijos reikalingos tam, kad su savo siekiamo tikslo aplinka turėtume ryšį. Būnant pernelyg skirtingų vibracijų yra patenkama į skirtingus energetinius sluoksnius ir jeigu jūsų tikslas yra ne tame sluoksnyje, kuriame esate jūs, tai to tikslo nepasieksite. Po tokių išsikeltų tikslų, kaip praninė mityba žmonių kūnai dažnai neatlaiko ir prasideda sveikatos problemos, tokios, kaip stuburo skausmai, kraujuojančios dantenos, blogas kvapas iš burnos, alergijos, odos bėrimai, per didelis skrandžio rūgštingumas.

Trečioji programa: Žmogaus didžiausia išsivystymo būsena yra pakilimas, arba dar kitaip vadinamas išsiskaidymas į šviesą. Ši programa, laibai panaši į pirmają, bet ne tokia pati. Šios programos tikslas skirtingai, nei pirmosios nėra grįžimas į centrinį šviesos egregorą. Šios programos tikslas yra tapti pakilusiuoju mokytoju. Pakilusiais mokytojais yra tapę tokios esybės, kaip Buda, Krišna, Kristus… Kartais yra sakoma, kad turime atrasti Kristų, ar Budą savyje, tai reiškia atrasti kelią link pakilimo. Šie pakilę mokytojai ir daugelis kitų pakilusiųjų padeda Žemės egregorui tobulėti iš subtilių lygių. Bet šie procesai po 2012 metų ėmė stipriai keistis, kas įtakojo Žemės vibracijų kitimą. Su pakilusiomis Žemės vibracijomis žmonės daug labiau geba tvarkytis patys su subtiliais lygiais. Nepaisant jų karmos, beveik kiekvienas gali turėti vidinį matymą (aiškiaregystę). Jeigu seniau visuomenėje tikrojo Aš pažinimas dėl tankių energijų buvo beveik neįmanomas ir tam pasiekti buvo naudojamos tokios vietos, kaip vienuolynai, tai dabar Visata veda link to, kad daugelis visuomenės taptų sąmoningi ir eidami širdies keliu susigrąžintų savo atsakomybes iš pakilusiųjų mokytojų, o tiksliau pribręstų toms atsakomybėms. Tibeto kalnuose įsikūrę vienuoliai sugebėdavo vien savo sąmoningumu įtakoti Žemėje vykstančius globalius įvykius, o pakilę atsidurdavo subtiliame krašte, kuris vadinamas Šambala, iš ten jų įtaka Žemei buvo dar didesnė. Pasiekus tam tikrą lygį Šambaloje, jie tapdavo pakilusiais mokytojais ir jų įtaka ir gebėjimai tapdavo didžiausi. Šiuo metu matome Kinijos karinę įtaką Tibetui ir pačiam Dalai Lamai, kuris negali netgi grįžti į Tibetą, bet tai yra pasekmė Žemėje vykstančių procesų ir tokiu būdu ima sklisti Tibeto paslaptys pasauliui. Gal būdas ir ne iš maloniausių, bet tai tik atspindys subtiliuose vykstančių milžiniškų procesų, kurie anksčiau ar vėliau atves didumą pasaulio visuomenės į sąmoningumą. Pakilimas nebėra pagrindinis tikslas, Visatos energijos rodo, kad pagrindinis tikslas yra sąmoninga visuomenė sugebanti pati tvarkytis ir subtiliuose lygiuose.

MATANTIEMS

1- Paleiskit gyvenimus automatiniam uždarymui, tuos kuriuos, reikia šiuo metu ir kurie susiję su aprašytais procesais.

2- Prašykit, kad visos jūsų dalys iš visų lygių, kurios nėra jūsų esybėje ir turi joje būti, būtų sugrąžintos.

Tai reikalinga tam, kad padarius pirmą punktą atsilaisvina energijos ir atsiranda galimybė susigrąžinti savo dalis.

3- Prašykit Tėvo ir Motulės Žemės, kad atsiųstų jums ir grįžtančioms jūsų dalims suvokimų, kaip susijungus tobulėti.

Susigrąžinusios dalis, esybės paauga, o paaugus atsiranda galimybės įgyvendinti daugiau prasmingų darbų.

4- Prašykit, kad jūsų Dieviška Komanda kiek reikia šiuo metu sujungtų jūsų šviesią pusę su tamsia ir jūsų gyvenime kiek reikia būtų sujungtas materialumas su dvasingumu.

Po šio susijungimo jūs dar optimaliau eisit kartu su Visatos energija, nes didžiujų šviesos ir tamsos egregorų susijungimas, jūsų mikro Visatoje atsispindės, šviesių ir tamsių dalių susijungimu. Susijungus šioms dalims mūsų esybėje atsiranda galimybė dar labiau sujungti dvasingumą su materialumu, o su tuo didesnis sąmoningumas, didesnės galimybės patiems pasukti gyvenimus reikiama linkme.

Su šiuo straipsniu aš pradėsiu naują straipsnių ciklą, kuriame papasakosiu vykusias ir vykstančias Visatos ir Žemės paslaptis, kurios padės eiti į tobulėjimą.

Rokas Jarašius.