Pirmoje „Karma ir jos valymas“ dalyje pasakojau, kaip eiti link karmos valymo ir bendrai apie karmą, o šioje dalyje papasakosiu, kaip pats darbas vyksta, kaip uždarinėjamos situacijos.

Gyvenimas sudarytas iš daugybės įvairiausių situacijų ir kartais kai kuriose situacijose yra, ar buvo pažeidžiami visatos dėsniai, po kurių pažeidimo gaunamos karminės pamokos. Šias situacijas suvokus, galima išvengti daug skaudžių gyvenimiškų pamokų, kurių priežastys kartais slypi ir praeituose gyvenimuose.

Kad žmogus galėtų tikslingai uždaryti situacijas, pirmiausia jis turi atstatyti ryšį su savo dieviška komanda, tai yra siela, dvasia, širdimi, aukščiausiais (daugiau apie dieviškos komandos dalis skaitykite straipsniuose „Tikrasis dvasingumas sėkmės formulė II“ ir „TĖVAS, DIEVIŠKOS PUSELĖS, SIELOS DVYNĖS, KŪRĖJAI, PIRMINIS ŠALTINIS“). Kurį laiką galvojau, kad šiame straipsnyje pateiksiu informaciją, kaip patiems su straipsnio pagalba atsistatyti matymą ir ryšį su savo Dieviška komanda, bet šiuo metu, pagal esamas Žemėje energijas kol kas to neįmanoma padaryti. Todėl galiu pasiūlyti savo pagalbą, darbą su manimi gyvai, ar internetu, kurio metu padėčiau atsistatyti matymą ir ryšį su DK (Dieviška komanda), o straipsnyje pateikta informacija padės savarankiškai darbuotis jau  atsistačiusiems ryšį ir matymą.

Kai kurie žmonės iš prigimties yra matantys, tai priklauso nuo to, ar jis praeitame gyvenime buvo matantis, ar ne.  Daugeliui matymą reik padėti atsistatyti, nes praeitame gyvenime, ar net keliuose praėjusiuose gyvenimuose juo dėl vienokių, ar kitokių priežasčių nebuvo naudojamasi ir jis yra apnykęs, atrofavęsis, užblokuotas. Vėl gi daugelis matančių nuo gimimo dažnai šį Dievo duotą gebėjimą nustumia į šoną, nes tiesiog nežino, kaip tai gyvenime panaudoti. Mano tikslas, kad kuo daugiau pasiruošusių žmonių išmoktų naudotis savo vidiniu matymu, nes šį gebėjimą galima naudoti ne tik karmos valymui, ar norint išvengti skaudžių pamokų, bet ir norint pagerinti santykius, sveikatą, savirealizaciją, karjerą, verslą, bei gauti atsakymus į daugelį gyvenimiškų klausimų.

Situacijų uždarinėjimas turint vidinį matymą ir ryšį su DK:

1. Prašyti Tėvo ir Motulės Žemės atstatyti ryšius ir kanalus tarp jūsų ir jų į tokius kokie turi būti šiuo metu.

Šis prašymas reikalingas, kad būtų atstatyti kanalai su jais, nes per kanalus gausite iš Tėvo ir Žemės reikalingus suvokimus ir energijas situacijai uždaryti. Labai dažnai kanalai būna nutraukti, pažeisti ar užblokuoti kažkokių jėgų, ar net mūsų pačių, o šis prašymas padeda šiek tiek juos atstatyti.

2. Prašyti Tėvo, kad uždėtų reikalingas apsaugas ir filtrus.

Apsaugos reikalingos tam kad, subtiliam lygyje uždarinėjant situaciją, kuo mažiau trukdytų įvairios astralinės būtybės, ar kitos jėgos. Filtrai reikalingi tam, kad gautumėte kuo švaresnę ir tikslingesnę informaciją uždaryti situacijai.

3. Prašyti DK visas šiuo metu pakilusias situacijas dėti į dievišką karantiną ir palikti tik tą situaciją, kurią reikia šiuo metu uždaryti.

Jeigu vienu metu yra pakilę kelios situacijos, tuomet jos dubliuojasi ir tarpusavyje maišosi, kas apsunkina situacijos uždarymą. Pakilusi situacija yra ta, kuri jau veikia mūsų fizinį kūną. Kad situacijos nesidubliuotų reikia jas dėti į dievišką karantiną, tai lyg seifas, ar spintelė laikinai pasidėti situacijom, kad jos netrukdytų uždaryti tą, kurią tuo metu reik uždaryti pirmiausia.

4. Prašyti protą ir logiką užimti tą vietą jūsų esybėje, kurioje turi būti šiuo metu. Prašyti Tėvo ir Motulės Žemės visas programas, kurios jums yra uždėtos tiek kiek reikia šiuo metu anuliuoti. Tai pat išsakyti ketinimą būti besąlygiškiem gautiems atsakymams.

Pakilusias situacijas reikia suvokti ne per protą, o per gaunamus iš Tėvo ir Motulės suvokimus. Dažnai ypač pas tuos žmones, kurie gyvenime beveik visur vadovaujasi protu, protas trukdo priimti tikslingą informaciją. Todėl toks prašymas palengvins situacijos uždarymą. Jokiu būdu negalima prašyti išjungi protą, nes jis gali po to ir neįsijungti, aišku čia greičiausiai prasčiausias scenarijus koks galėtų nutikti po tokio prašymo, bet ir su geresniais scenarijais pažeidimų bus, kad ir iškart nepasijaus fiziniame lygmenyje. Protas yra duotas mums ir nebe reikalo, todėl jis tiesiog turi būti savo vietoje ir joje daryti tai, ką turi daryti. Tam pačiam protui visuomenė prideda įvairiausių programų, kas yra teisinga, kas neteisinga, kaip elgtis, kaip nesielgti, kas yra melas, o kas tiesa, kur gėris, o kur blogis. Uždėję tokias programas, žmonėmis lengvai manipuliuoja įvairios jėgos, tokios programos trukdo išgirsti savo širdies balsą ir priimti naują reikalingą informaciją. Tik mūsų širdys žino geriausiai tą, ko mums išties reikia. Tai pat kartais kai kurios esybės dalys bijosi kokius suvokimus parodys, kokį kelią širdis rinksis ir pan. Ir nebūdamos besąlygiškos jos iškraipo, ar užblokuoja atsakymus, todėl išsakytas ketinimas būti besąlygiškiems gautiems atsakymams, tuos iškraipymus ir blokavimus sumažins.

5. Prašyti Tėvo ir Motulės Žemės atsiųsti reikalingus suvokimus uždaryti situacijai 100 procentų.

Kiekviena pakilusi situacija turi būti uždaryta griežtai 100 procentų, kitaip iš jos eis negatyvas, kuris jus žalos. Su savo žiniomis kai kurių situacijų tiesiog neįmanoma uždaryti, todėl yra prašoma Tėvo ir Motulės žemės, tai situacijai uždaryti reikalingų suvokimų. Tuomet mūsų Dieviškos komandos gauna reikalingus suvokimus uždaryti situacijai, o paprašius parodo. Tai pat tokiu būdu gaunami reikalingi atsakymai ir į iškilusius klausimus tobulėjimo kelyje.

6. Prašyti savo DK uždarinėjamoje situacijoje parodyti esmę – ką reikia joje suvokti.

Paprašius parodyti esmę situacijoje yra sutaupomas laikas, nes jeigu atverta praeito gyvenimo situacija ir žiūrėti jos kiekvieną epizodą, tuomet neliks laiko gyventi šį gyvenimą, nes tų gyvenimų dažnai yra nugyventa labai daug, todėl uždarinėjamose situacijose žiūrima tik tai kas įtakoja dabartį, kurią reik pagerinti.

7. Situacijos uždarymas.

Po kiekvieno peržiūrėto suvokimo klausti komandos kiek procentų užsidarė situacija ir tol ją uždarinėti, kol parodys 100 procentų. Kai jau rodys DK 100 procentų, tuomet dar patikrinkit ar situacija pilnai užsidarė klausdami savo širdutės, nes jeigu širdis išvalyta nuo kitų energijų, tuomet ji niekada nemeluoja ir duoda optimaliausius mūsų tobulėjimui atsakymus. Išvalyta širdis, tai švariausia energija, bet dažnai joje būna įsimaišiusių kitų esybės dalių, kurios gali iškraipyti, ar slopinti širdies duodamą atsakymą. Širdies išvalymas yra labai svarbus etapas prieš pradedant dirbti su gilesnėmis situacijomis. Ir tik davus širdutei atsakymą, kad situacija pilnai užsidarė galite ją paleisti, ji uždaryta. Jeigu jaučiate, kad situacija neužsidarė, tuomet dėkit ją į karantiną ir esant galimybei paprašykit pagalbos, aš mielai padėsiu ir pasakysiu, ko trūksta.

SUTARTYS

Uždarinėjant situacijas labai dažnai pasitaiko, kad reikia nutraukti sutartis. Tos sutartys dažniausiai būna pasirašytos subtiliame lygmenyje ir apie jas fiziniam lygmenyje daugelis net nenutuokia, bet jos veikia ir veikia negatyviai. Todėl tas sutartis būtina nutraukti. Sutartys dažniausiai pasirašomos tarp žmonių ir su tamsiosiomis jėgomis. Sutartys yra trijų rūšių: rankų paspaudimo, apsikabinimo ir kraujo sutartis. Pagal stiprumą yra sunkiausia kraujo sutartis, ji pasirašyta krauju. Bet turint matymą, bet kokios sutarties nutraukimas neturėtų sukelti problemų. Duosiu pora pavyzdžių, kad būtų aiškiau, kokios gali būti sutartys.

Pirmasis pavyzdys sutartis tarp žmonių: Dvi esybės prieš ateidamos į gyvenimą pasirašo sutartį, kad viena kitą skaudins ir tokiu būdu mokysis per negatyvią patirtį. Tokią sutartį tarpusavyje pasirašiusių žmonių, greičiausiai lauktų daug konfliktų. Todėl šioje sutartyje, kad ją nutraukti reikia suvokti, kad esybė turi mokytis ne per negatyvias pamokas, o per kūrimą širdimi. Suvokus sutartį ir nusprendus 100 procentų taip ir elgtis, reikia prašyti savo DK, kad tą sutartį nutrauktų. Nesuvokus sutarties, ji nenusitraukia.

Antrasis pavyzdys, tai sutartis tarp žmogaus ir tamsiųjų: sutartis pasirašyta subtiliame lygyje šio gyvenimo eigoje, per viena gyvenimišką situaciją, kurioje buvo priimtas netinkamas sprendimas. Fiziniam lygmenyje žmogus apvogė kitą žmogų, o subtiliame lygmenyje pasirašė sutartį su velniu, kad velnias duos nedieviškus metodus gauti, tai ko nori, bet už tai pasiims 50 procentų tobulėjimo energijos. Kad tokia sutartis būtų nutraukta žmogus turi atsiprašyti apvogtojo ir savęs už tokį elgesį. Suvokti, kad negalima savintis kas ne jo ir kad gautų, tai ko nori turi būti pasiruošęs tam ir tų dalykų siektų tik dieviškais metodais, tai yra tais metodais, kurie esybę vestų į tobulėjimą. Tuomet pasiųsti energetinę kompensaciją tam žmogui, kuris buvo apvogtas.

Tokia sutartis užkerta kelią žmogaus 100 procentinei savirealizacijai, o nutraukus ją galimybės padvigubėja. Vykstant į įvairius verslo, ar kitokius susitikimus labai naudinga susižiūrėti ar su tais žmonėmis nėra kažkokių sutarčių, o pamačius jas nutraukti, nes viena sutartis gali sugriauti visą bendradarbiavimą. Sutartys galioja pasirašytos ir praeituose gyvenimuose ir jų daugelis pasirašę daug ir įvairiausių.

Pateikiau šiek tiek informacijos apie situacijų uždarinėjimą, kuri reikalinga pradedant dirbti su matymu. Tobulėjant ta informacija kinta, bet to nereikia išsigąsti, tiesiog leiskit sau priimti naują informaciją ir jūsų tobulėjimas puikiai vystysis.

Rokas Jarašius.