Joks žmogus negali keisti kito, jis tik pats savo noru gali pasikeisti. Kiekvienas pats nusprendžia, kada jam susirasti antrąją pusę, harmoningiem santykiams. Du mylintys žmonės, negali atimti, jie papildo vienas kitą. Pasaulis yra toks, kokį patys susikuriam. Kurdami pozityvą, susikuriam tokį ir gyvenimą. Meilę reikia pažadinti, o ne reikalauti jos. Mylėk taip, kad mylėdamas jaustumeisi gavęs, o ne tau skolingi.
Harmoningus santykius pradėk kurti nuo savęs, nes tik harmoningas žmogus, gali sukurti harmoningus santykius. Kiekvienas žmogus iš prigimties laisvas, tokiu turi ir išlikti. Jei artimas jus myli, būna su jumis, tai nereiškia, kad jis jūsų. Mylimas žmogus negali būti įrankis savo tikslam pasiekti, tai asmenybė, su kuria eiti yra pakeliui. Pririšdamas kitą, pririši save. Tik leisdamas kitam būti laisvu, būsi toks ir pats.
(Kelios mintys iš teksto)

SANTYKIAI. Daugelis nori turėti antrąją pusę, gražius bei harmoningus santykius, bet ne visada būna taip kaip norisi. Kai kurie žmonės jaučiasi vieniši, neranda žmogučio, su kuriuo širdis norėtų būti. Dažnai atsitinka ir taip, kad suradus žmogų artimesniems santykiams, jie nebūna tokie, kokių tikėjosi, todėl patiria nusivylimą. Kaip rasti  tinkamą žmogų? Ką daryti, kad santykiai būtų harmoningi? Pirmiausia paklauskit savęs, ar tikrai jūs norit susirasti artimą žmogų? Ar šimtu procentų pasiruošę? Ar jūsų nieks nestabdo tokiems santykiams? Nes kiekviena, net menkiausia abejonė, ar baimė jau yra stabdis. Kai kurie žmonės mano, kad nesusiranda partnerio, nes dar ne laikas, dėl kažkokių mistinių priežasčių, bet laiką, ar pasiruošę, nustato ne likimas, ne kažkokios aukštesnės jėgos, o jūs, kai jūs pasirengę, viskas vyksta lengvai.

SAVĘS NUVERTINIMAS.
Daug žmonių, save dėl vienokių, ar kitokių priežasčių nuvertina, o tai labai didelis blokas santykių kūrimui, kurį patys užsideda. Nuvertinimas kyla dėl įvairiausių priežasčių: išvaizdos, finansinės padėties, dėl įvairių būdo savybių… Nuvertindami save, iškart užsidedate etiketę, kad ‚‘‘santykiams dar nepasiruošęs‘‘, o žmonės, ypač potencialūs partneriai, tai labai gerai jaučia. Juk kas norėtų būti su nepasiruošusiu? Tvirti santykiai negali būti statomi ant tokio dalyko, kaip materialumas. Dauguma sukaustyti tokio stereotipo, kad norint turėti gerus santykius reik turėti mašiną, namą, kažkokią ypatingą vietą visuomenėje ir dar daug kitokių stereotipų. Tokie santykiai nuo pat pradžių silpni, čia iškart yra užsidedama programa ir ieškomas žmogus kuriam jūs galbūt esat net nereikalingi, o ieškomas kuriam reikalinga iš jūsų kita nauda ir jūs tampate ‘‘melžiami‘‘. Jei užsidėjot tokią programą, reiškia jūs norit tokio žmogaus ir jį tikriausiai pritrauksit ir ne vieną. Bet ar verta? Aš manau, kad ne, nes kas iš tokių santykių, kurie neparemti meile? Kiekvienoje nesėkmėje, jūs greičiausiai jausite įtampą, o ne palaikymą iš partnerio, iš jo bus spaudimas, nes be materialumo, jūs tapsit nereikalingas. Jūsų draugystėje, tiesiog nebus pilnatvės ir jie bus labai trapūs. Dar vienas dažnas, savęs nuvertinimo atvejų, yra išvaizda. Daug žmonių nuvertina save dėl kūno apimčių, veido bruožų, ūgio ir dar dėl visokių dalykų, kurie tik ateina į galvą. Gyvenime labai svarbu viską pradėti keisti nuo savęs, tik pasikeitęs pats gali pakeisti savo aplinką, tiksliau aplinka keisis automatiškai, jei keisitės jūs. Taip ir su meile, pirmiausia reik mylėti save, jūsų meilė jus užpildys ir ją spinduliuosit kitiems, tai lyg meilės energijos fontanas, kuriuo mėgautis gali visi. Juk daug smagiau būti prie meile ir džiugesiu spinduliuojančio žmogaus, nei prie nepatenkinto surūgėlio. Kiekvienas žmogus unikalus, kiekvienas savaip gražus ir kiekvienas turi savo gyvenimo kelią. Eidamas gyvenimo keliu, žmogus sutinka kitus žmones, iš kurių dažnai kažką išmoksta ir įgauna patirties. Savo kelyje kiekvienas sutinka, tik tuos žmones kurie, jam reikalingi, todėl, jei jūs savęs nemylit, sau esat negražūs, tada ir žmones aplink save trauksit, kurie jūsų nemylės, nuvertins. Bet nereikia ant jų pykti, jie tik mokytojai , kurie parodo, kad save reik mylėti. Aplink tiek daug žmonių, kurie turi įvairiausius skonius, tad mylėkit save, mylėkit kitus, švytėkit ir į jūsų gyvenimą ateis tie, kurių jums reik, kurie jus mylės. Dar esu pastebėjęs vieną populiarią programą, kurią žmonės užsideda, kai visus vyrus ar moteris vadina negatyviai – pvz ‚‘‘ visi vyrai kiaulės‘‘… Su tokia programa yra pritraukiami tik tokie žmonės, kurie atitinka jūsų apibūdinimą. Su šia programa jūs užsidėjot ribas, per kurias į jūsų gyvenimą negali ateiti kitokie žmonės. Niekada nereik užsidėti tokių ribų, blokų, programų. Žmonės jaučia tokius užsidėjimus, ne visi sąmoningai, bet jaučia, netgi juokais pasakius galima, prisidėti sau ko nereikia. Pasaulis yra toks, kokį patys susikuriam, tik kurdami pozityvą, jį matysit ir savo gyvenime. Kai kurie iš jūsų turbūt pasakys, kad man vienam geriau, kad meilė apsunkina, kad antra pusė stabdo ir geriau būti vienam, jei taip galvojat, reiškia jūs dar nepasirengę santykiams iš meilės. Meilė negali stabdyti, tokie santykiai negali trukdyti, nes tokiuose santykiuose, duodamas tu nejauti paskolinęs, o jauti gavęs. Du mylintys žmonės negali atimti, jie papildo vienas kitą. Jei to nejauti, ieškok tik savyje atsakymų, kodėl dar esi nepasiruošęs harmoningiems, meile paremtiems santykiams? Taip jau yra sutverta, kad vyrui reikalinga moteris, o moteriai vyras, kitaip atsiranda iškraipymai – ligos, gyvenimo pilnatvės nejautimas… Suradus antrąją pusę, santykiai dažnai irgi klostosi ne taip, kaip norėtųsi. Kiekvienas iš mūsų, turi savų įpročių, hobių, charakterio savybių ir tai kartais kertasi su partnerio. Būna taip, kad net menkiausi dalykai sukuria nesantaika, tokie kaip – vienas nori žiūrėti TV, kitas nori į gamtą, vienas nori ilsėtis, kitas liepia eiti darbuotis, artimo įpročiai ima rėžti akį, jis ima nervinti, net atrodytų lygioje vietoje. Kodėl taip nutinka? Kodėl susižavėjimą, meilę, pakeičia susierzinimas, nepasitenkinimas, pyktis? Dažnai, tai atsitinka todėl, kad atsiranda noras kontroliuoti, keisti mylimo žmogaus gyvenimą. Joks žmogus, negali keisti kito, tik jis pats savo noru gali pasikeisti. Du žmonės pasirenka būti kartu, todėl kad jiems gera būti kartu, valdymas ir kontrolė, griauna tai. Mylimas žmogus negali būti įrankis savo tikslam pasiekti, tai asmenybė, su kuria eiti pakeliui. Jei artimas kažko nenori, ką siūlot, reiškia jums toj srity nepakeliui, rinkitės kartu, tuos kelius, kurie būtų abiem pakeliui.
Pasirinkdami būti su žmogumi turit priimti ir mylėti, jį visą, ne tik šviesią pusę, tik taip galit padėti apšviesti tamsiąją. Jei žmogus jus myli, jis su jumis, tai dar nereiškia, kad jis jūsų. Kiekvienas žmogus yra laisvas iš prigimties ir visada tokiu turi ir likti. Tie kurie atima laisvę, jų meilė yra iškreipta, taip žalojamas mylimas žmogus. Viską, ką mes darome su džiaugsmu, su noru, vyksta daug lengviau ir neišsekina, nes išnaudota gyvybinė energija atsinaujina, o darant verčiamam ir kontroliuojamam ji tiesiog nuteka, o jos vietą užima negatyvi energija. Ilgainiui toks žmogus būna išsekintas, išsunktas, prasideda ligos, savęs nebesugeba realizuoti ir atsiskleisti, tampa marionete. Dažnai tokie žmonės pradeda naudoti kvaišalus, nes mato tik vienintelį būdą, pabėgti nuo priespaudos ir nebebūti kontroliuojami. Jei kažką planuojat daryti, tai viską darykit tik iš širdies, su džiaugsmu, leiskit ir mylimam žmogui, tai daryti, tik laisvoje valioje gali būti harmonija.

PRISIRIŠIMAS – tai kai žmogus nebegali būti be mylimojo, kai būnant atskirai, kyla nepasitenkinimas, pyktis,  baimė prarasti, pavydas ir kitos negatyvios energijos. Čia vėl gi yra ribojama žmogaus laisvė. Kiekvienas žmogus turi būti su kitu, tik tada, kai pats to nori, jei ne, jūs tampat energetiniais vampyrais, kenkiančiais mylimajam.
Prisirišimas didelė žala ir pačiam sau, nes tada pamirštat save, kaip savarankišką asmenybę, kuriai reik augti savarankiškai, o iš nesavarankiškumo ir kyla, baimė prarasti. Nepasitikt mylimu? Reiškia nepasitikite savimi, nepasitikt savo santykiais, bei savo meile. Kur tokie pripildyti pavydo, nepasitikėjimo, įtampos santykiai gali nuvesti? Tikrai ne į harmoningus santykius… Vienintelis būdas, paleisti ir būti tada, kai norit būti abu kartu, va tada ir pripildysit vienas kitą meile, džiaugsmu, tada būsit neišskiriami. Niekad nekaltinkit artimo, kad su jumis elgiasi negatyviai, nes kaltindami, tik dar labiau griausit santykius. Atleiskit. Pozityvius santykius pradėkit kurti nuo savęs, pamatysit, kaip jie keičiasi. Viskas kas mums nutinka, tai dėl mūsų pačių, kad kažką suprasti, suvokti. Keičiamės mes, keičiasi gyvenimas.

Rokas Jarašius.