Straipsnių ciklo ‘‘Gilyn į Visatos paslaptis‘‘ II dalis.

SIELOS PAGAL SAVO PRIGIMTĮ

Kiekvienas iš mūsų esame gimę tam tikroje visuomenėje, o kiekviena visuomenė turi savo sistemą. Mūsų pirmasis tikslas atėjus į gyvenimą yra pažinti tą sistemą, kad išmoktumėme joje gyventi. Bet ateina gyvenime toks laikas, kai viduje kažkas prabunda ir imi suprasti, kad toje sistemoje kažko trūksta, kažkas ne taip, kaip turėtų būti, ir dažnas visuomenės sukurta tvarka nusivilia, ima ją kritikuoti ir peikti… Bet tas kažkas, ko trūksta sistemoje, tai yra jūsų pačių pilnatvė ir gyvenimo prasmė. Tik daugelis nesupranta, kad dėl pilnatvės nebuvimo kalta ne sistema ir dėl to išvis niekas nekaltas, tai tik ženklas, kad pirmąjį gyvenimo tikslą – sistemos pažinimą jau įgyvendinai ir atėjo naujas gyvenimo etapas. Sekantis etapas, tai sugebėjimas pabudinti savo sielą ir dvasią, pajausti dvasinę širdį. Kai tai padaroma, žmogus pradeda suprasti ir pamatyti daug daugiau, nei kas ilgą laiką buvo grūdama mūsų protams ir nuo ko buvo pamiršta tikroji mūsų prigimtis. Leiskit sau pabusti ir tiesos kelionėje surasite pilnatvę.

Kad geriau suprastumėte šį straipsnį, pirmiausia patarčiau perskaityti šiuos du straipsnius, nes naujasis straipsnis jų tęstinumas.

Nuorodos į straipsnius:

https://www.matantys.lt/tevas-dieviskos-puseles-sielos-dvynes-kurejai-pirminis-saltinis/

https://www.matantys.lt/gilyn-visatos-paslaptis/

MOTERIŠKOS IR VYRIŠKOS PRIGIMTIES SIELOS

Kiekviena siela yra moteriškos, arba vyriškos prigimties. Tos sielos, kurios yra moteriškos prigimties, daugumą gyvenimų atgimsta moterimis, o vyriškos sielos analogiškai – vyrais. Kartais sielos atgimsta priešingos lyties, nei jų prigimtis ir tokios moterys būna vyriškesnės, o vyrai moteriškesni. Tokie atgimimai dažnai būna susiję ir su žmonių noru pasikeisti lytį, ar trauka tos pačios lyties asmeniui. Taip įvyksta todėl, kad sielai neišeina susitaikyti su šio gyvenimo įsikūnijimu. Tokioje situacijoje reikia su vidinio matymo pagalba išsiaiškinti, kodėl siela gavo tokią pamoką ir ką iš to turi išmokti. Kai tai yra padaroma, tuomet siela nurimsta priimdama savo esama įsikūnijimą. O perteklių vyriškos, ar moteriškos energijos galima išnaudoti kryptingai einant širdies keliu, tokiu būdu bus pasirinktos veiklos, kurių metu save realizuosit 100 procentų. Neišnaudota energija, virsta negatyvia energija ir gyvenime pasireiškia įvairiais nemalonumais.

Straipsnyje ‘‘Tėvas, dievišos puselės, sielos dvynės, pirminis šaltinis‘‘ aš rašiau apie sielų dieviškas puseles ir būtent viena iš tų puselių yra visada vyriška, o kita moteriška. Plėtojant dieviškų puselių temą norėčiau paminėti, kad dieviškų puselių atsiradimas buvo labai reikalingas šviesos ir tamsos egregorų susijungimui, o šis susijungimas aprašytas pirmoje ‘‘Gilyn į Visatos paslaptis dalyje‘‘. Kiekviena siela prieš ateidama į Žemę skildavo į dvi dalis, tai yra į dvi dieviškas puseles. Šio skilimo vienas iš tikslų apriboti sielų galimybes, nes neskilusi siela gebėdavo daug daugiau. Sielos su dideliais gebėjimais netiko projektui „Žemė“, nes su jais jos ištrūkdavo iš karminio rato, todėl šviesos ir tamsos susijungimo procesas prarasdavo tam susijungimui reikalingą negatyvią energiją. Skildamos sielos pusiau patirdavo didelį vidinį skausmą ir liūdesį, o šios negatyvios energijos buvo reikalingos didžiųjų egregorų susijungimui. 2012-2016m. susijungus šviesos ir tamsos egregorams stipriai atsilaisvino energijos, ko pasekmė yra galimybė pasveikti nuo daug daugiau ligų, lengviau surasti savo tikrąjį kelią ir išsivaduoti nuo daugybės kančių.

Ši informacija galbūt kažkieno protams bus sunkiai suvokiama, bet ją reik suvokti ne protu, o širdimi ir siela. Dirbant su žmonėmis, ne vienam buvo sveikatos ar kitokios problemos susijusios su šiais Visatoje vykstančiais procesais, o suvokus priežastį ir pradėjus būti harmonijoje su Visata problemos dingo. Įdedu nuorodą, kurioje yra nufilmuota konsultacija, kurios metu buvo dirbama su aprašytais procesais. Konsultuojamas žmogus, tai jauna mergina, turinti sveikatos problemų. Jau konsultacijos metu jos sveikata ima stipriai gerėti, o po kelių dienų, nuėjus pas gydytojus, jie ligos neberanda.

https://www.youtube.com/watch?v=MACvEL_g42s

5 PAGRINDINIAI SIELŲ EGREGORAI ŽEMĖJE

Sielas taip pat galima skirstyti pagal tai kam jos buvo sukurtos ir kokią funkciją Žemėje turi atlikti.

 • Žmonių sielų egregoras
 • Reptiloidų sielų egregoras
 • Akinių sielų egregoras
 • Angelų sielų egregoras
 • Tamsiųjų sielų egregoras

Iš kiekvieno sielų egregoro, sielos gali atgimti su žmogišku kūnu ir tam sielos prigimtis nebūtinai turi būti žmogiška. Žiūrint į žmogaus subtilųjį kūną, tų kurių aiškiaregystė gerai išvystyta, gali pamatyti, kuriam sielų egregorui vienas ar kitas žmogus priklauso. Pavyzdžiui žmogaus subtilus kūnas beveik identiškai atrodo, kaip ir fizinis kūnas. Reptiloidų subtilus kūnas, tai žmogaus ir driežo kūnų mišinys. Akinių subtilus kūnas yra panašus į fizinis kūną, tik daug šviesesnis, nei žmogiškos prigimties sielų, o trečioji akis paženklinta šiuo ženklu.

akinis

Angelų subtilus kūnas yra dar šviesesnis nei akinių, bei turi sparnus. Tamsiųjų subtilus kūnas yra tamsus, kartais glitus.

Subtilių kūnų pamatymui labai svarbu priešiškumo nebuvimas, nei vienam iš 5 egregorų, tai yra visiškas besalygiškumas jų atžvilgiu. Tie kurie nėra besąlygiški dažniausiai subtilių kūnų nesugeba matyti, arba mato iliuzijas, nes tokios yra Žemės apsaugos. Vidinį matymą reikia naudoti pagal paskirtį, o ne sužinojus tam tikrą informaciją skleisti negatyvą. Aiškiaregystės paskirtis, tai būti įrankiu šalinant kliūtis iš savo širdies kelio.

Ankstesniuose straipsniuose esu rašęs apie žmonių dievišką komandą. Kiekviena dieviškos komandos dalis, tai yra siela, dvasia, širdis, aukščiausieji, protas mūsų esybėje turi savo funkcijas ir atsakomybes. Kai kiekviena iš dalių jas atlieka 100 procentų, tuomet mumyse atsiranda harmonija. Pagal šį mini modelį buvo bandoma sukurti ir daug didesnis modelis, tai yra visas Žemės egregoras. Visi 5 sielų egregorai sudarė Žemės egregoro dievišką komandą. Žemės egregoro protas buvo reptiloidai. Reptiloidai buvo sukurti vadovautis tik protu, o kitomis dalimis jiems neišėjo vadovautis. Jie tokie buvo sukurti tam, kad atliktų puikiai savo vaidmenį Žemės plane, tai yra būti Žemės egregoro protu. Toks proto vedimas per gyvenimus suformavo būtent tokį sielos subtilųjį kūną, kokį prieš tai buvau aprašęs. Akiniai buvo Žemės egregoro aukščiausieji, jie buvo sukurti vadovautis tik savo aukščiausiais, todėl kitomis dalimis vadovautis negalėjo. Žemės egregoro dvasia yra angelai. Angelų dvasinė energija yra itin aukštų vibracijų, todėl šiai užduočiai buvo pasirinkti būtent jie. Žemės egregoro siela yra tamsieji. Tamsieji elgiasi taip kaip užsigeidžia, žinoma tiek kiek leidžia aukštesnės jėgos. Tie, kurie gyvenime daro tai ko nori, o ne tai ką reikia būtent ir vadovaujasi savo sielomis, o tai anksčiau, ar vėliau nuveda į degradaciją, tamsą, o tamsiųjų subtilus kūnas, tą ir atspindi. Angelai ir tamsieji kažkada buvo bendros esybės. Angelas tos esybės buvo šviesi pusė, o tamsusis tamsi. Kiekvienas angelas tarp tamsiųjų turi savo dalį, o tamsusis analogiškai tarp angelų savo, kuri kažkada buvo atskirta. Šis esybių skilimas įvyko kuriantis motulei Žemei. Jo funkcija buvo, kad šviesios dalys išlaikytų santykį su šviesos egregoru, o tamsios su tamsos. Atgimę žmonėmis angelai ir tamsieji turi galimybę susigražinti savo dalis ir tapti vėl pilna esybe. Žemės egregoro širdis yra žmogiškos prigimties sielos.  Tai jauniausios sielos, kurios buvo sukurtos jau atsiradus Žemei. Dėl jų neturėjimo patirties kitos dalys jas nuvertino ir tokiu būdu užblokavo. Žmogiškos sielos bijojo vesti Žemės egregorą į priekį ir savo atsakomybes stengdavosi permesti kažkam kitam. Taip Žemės  egregoras neteko savo širdies kelio, o be jo visi keliai veda tik į skausmą. Visos Žemės egregoro dieviškos komandos dalys tarp savęs konkuravo, dieviškam plane neužėmė savo vietos, neprisiėmė visų savo atsakomybių, todėl šis projektas nepavyko. 2012 m. atsilaisvinus energijom atsirado galimybės naujam projektui, kuris šiuo metu po biškį įsibėgėja. Šio projekto tikslas, kad kiekviena siela iš visų penkių egregorų galėtų sugebėti vadovautis savo širdimi. Todėl sielos dabar gali atsirišti nuo bet kurio iš 5 išvardytų egregorų ir tapti savarankiška sąmoninga esybe. Sąmoninga esybe tampama tada, kai žmogus klauso savo širdies ir sugeba suvaldyti bei nukreipti kiekvieną iš savo dieviškos komandos dalių, kad jos atliktų 100 procentų savo atsakomybes. Kai tai yra daroma, tuomet subtilus kūnas transformuojasi ir tampa šviesus, bei gražus. Savo praktikoje esu dirbęs su žmonėmis iš visų 5 egregorų ir pats stebėjau, kaip jų subtilus kūnas keičiasi į gerą, tuomet tų žmonių savijauta tampa daug geresnė.

Esu pastebėjęs, kad viešojoje erdvėje yra daug neigiamos informacijos apie kai kuriuos išvardintus egregorus, manau, kad tai nėra tinkamas požiūris. Aš visada laikausi tokio požiūrio, kad nėra blogų, ar gerų, yra tik tie, kurie mus veikia negatyviai. O kad mane kažkas veikia negatyviai – tai mano atsakomybė ir aš turiu ieškoti priežasčių, kodėl pritraukiau tokią situaciją? Ką ne taip darau savo gyvenime? Ir ką daryti, kad tai pasikeistų? Gyvenimiškos pamokos, tai ženklas, kad savo gyvenime kažką turime sutvarkyti. Toks Visatos dėsnis ir apkaltinus dėl savo blogybių kitą, mūsų gyvenimas negerėja, tik blogėja.

Papasakosiu pora istorijų iš savo gyvenimo, kaip kartais absurdiškai atrodo negatyvus nusiteikimas.

Pirmoji istorija, tai kaip kartais save laikantys dvasingais žmonėmis asmenys, vis tiek pasimauna ant negatyvo kabliuko. Facebook esu užsiregistravęs keliose tobulėjimo grupėse, ten kartais pasidalinu informacija apie būsiančius savo seminarus. Vienoje dvasinio augimo grupėje buvo įdedamas video su jaunuoliu, kuris negatyviai pasakoja apie reptiloidus. Komentaruose užverda diskusija kokie tie reptiloidai blogi, baisūs, kad juos reikia naikinti ir pan. Žiūrint į video mačiau, kad tas vaikinas pats yra reptiloidas ir tokiu būdu pasėdamas pyktį iš žmonių nusiurbė gyvybinę energiją. Žmonių pyktis pas juos padarė praėjimą, per kurį reptiloidinė siela galėjo prasibrauti prie jų gyvybinės energijos klodų ir ją nusiurbti.

Antroji istorija apie vieną merginą ir ją mylinčią tetą. Teta gana seniai domėjosi įvairiomis dvasinėmis praktikomis ir iš įvairių straipsnių buvo susidarius neigiamą nuomonę apie reptiloidus. Dukterėčia sirgo psichine liga ir dėl to jos kreipėsi pas mane. Daug reptiloidų gauna pamokas, tokias kaip šizofrenija, zikos virusas ar kitokios psichinės ligos, tam kad atjungus jų protą jie išmoktų įsiklausyti į kitas savo dieviškos komandos dalis. Pasirodo, kad ta mylima tetos dukterėčia yra tas viena iš jos taip nemėgstamamų reptiloidų. Žinoma tai sužinojusios moters požiūris į reptiloidus visiškai pasikeitė. Ji, būdama sąmoninga, su mano pagalba padėjo tai merginai tapti sąmoninga taip pat, o tai lėmė, kad jos sveikata tapo daug geresnė. Tad tie, kurie vis tiek esat linkę būti priešiški kažkuriam iš egregorų, pagalvokit apie tai, kad tai gali būti jūsų šeimos nariai, geriausi draugai, ar net jūs patys.

PRAKTINIS DARBAS MATANTIEMS

 • Išsakykit ketinimą tapti 100 procentų sąmoninga esybe.
 • Prašykit Tėvo ir Motulės Žemės, kad visas jūsų dalis kiek reikia šiuo metu transformuotų į sąmoningos esybės dalis.
 • Patikrinkit per širdį ar visos jūsų dieviškos komandos dalys atlieka savo atsakomybes ir funkcijas 100 procentų. Jeigu neatlieka, tai prašykit Tėvo ir Motulės Žemės, kad atsiųstų jums reikalingus suvokimus, ką daryti, kad tos dalys atliktų savo atsakomybes ir funkcijas 100 procentų. Gavę suvokimus vidinio matymo pagalba peržiūrėkite juos ir suvokite, įgyvendinkite. Gali būti, kad po prašymo gauti reikalingus suvokimus jūsų komanda juos gaus ir atstatys savo tinkamą veikimą, o suvokimų nereiks peržiūrėti. Todėl po suvokimų prašymo patikrinkit per širdį ar dieviškos komandos veikla atsistatė.
 • Paleiskit gyvenimus automatiniam uždarymui, kuriuos dabar reikia uždaryti ir kurie susiję su 5 egregorais.
 • Atsiprašykite jų, kad su jais konkuravot, kovojot, ar kitaip negatyviai veikėt. Atleiskit sau ir jiems už tai. Išsakykit ketinimą bendradarbiauti su tais, su kuriais rodis jūsų širdis, o ne vadovautis primestomis programomis. Visas programas apie 5 egregorus prašykit savo dieviškos komandos, kad anuliuotų ir išsakykit ketinimą tiesą atsirinkti širdimi.
 • Jeigu yra pakilusių situacijų, kurios neužsidarė automatiniu būdu, tuomet peržiūrėkit jas ir uždarykit.

Iki susitikimo sekančiose ‘‘Gilyn į Visatos paslaptis‘‘ straipsnių ciklo dalyse.

Rokas Jarašius.