Širdies ligų dažniausia priežastis – neklausymas savo širdies balso. Širdies balsas veda tuo keliu, kuris mums yra optimaliausias ir eidami juo esame laimingiausi, bet baimės, egoizmas, nepasitikėjimas išmuša iš tikrojo kelio… Kai mes nebesiklausom savo širdies, jai būna labai skaudu ir tai persiduoda fiziniai širdžiai, to pasekmė – sveikatos sutrikimai.
Pagalvokit, ką gyvenime veiktumėt, jei turėtumėt pinigų, valgyt, drabužių visko, ko tik reik ir kokią tada veiklą pasirinktumėte, kuri būtų daroma ne tik dėl jūsų gerovės, bet ir dėl kitų? Va ta veikla ir bus, į kurią veda širdies balsas. Širdies balsas niekada nesakys to, ko jūs nesugebėsite padaryti, paklauskit savęs, ką jūs dabar galėtumėte padaryti gero ir kas jums patiktų, va tai ir bus jūsų širdies balsas.
Širdies balsas – kelias į laimę.

Rokas Jarašius.