dieviskas keliasMATYMO ATSISTATYMAS

Matymo pradžia prasideda nuo širdies kelionės. Širdies klausymasis – tai šeštasis pojūtis,
intuicija, kuri veda sėkmingų sprendimų link. Sekantis žingsnis norint turėti matymą yra Dieviškos savo komandos prakalbinimas ir susirinkimas. Kaip jau minėjau anksčiau, pasaulis nėra vien fizinis kūnas, taip pat ir žmogus yra didelė esybė su daug dalių ir sluoksnių ne tik fizinių, bet ir subtilių. Tokias savo esybės dalis kaip siela, dvasia daug žmonių laiko mistinėm ir net nepagalvoja, kad su jomis irgi būtina bendradarbiauti, kad taptų vientisa pilna esybe. Šios dvi mūsų esybės dalys – tai dalis mūsų Dieviškos komandos.

DIEVIŠKĄ KOMANDĄ (DK) SUDARO:

1 – Širdis (dvasinė širdis).

2 – Siela.

3 – Dvasia.

4 – Aukščiausieji.

ŠIRDIS

Tai ta mūsų esybės dalis, kuri rodo kryptį, kuria veda dieviškas kelias. Širdis niekada nemeluoja, todėl, išmokus jos klausytis, gyvenime galima viską tikrinti per ją ir taip priimti sau geriausius, teisingiausius sprendimus. Širdies balsą galima tik jausti, širdis nekalba žodžiais, nebent tą gali daryti per kitas DK dalis, tuomet jos atlieka įgarsintojų vaidmenį. Kartais širdies balsas sutapatinamas su prisirišimu prie savo antrųjų pusių, kitų žmonių, pavydo, ar kitokių negatyvių energijų, bet širdyje tik besąlyginė meilė, kuri esybę veda tik į šviesą, o tos negatyvios energijos gali eiti iš proto, sielos iš kitų dalių, bet tik ne iš širdies. Negatyvios energijos užgožia širdį ir to pasekmė – vis sunkiau jausti ją.

SIELA

Tai DK dalis, kuri reinkarnuojasi ir turi daug gyvenimų patirtį, todėl prakalbinus savo sielą jau galima  matyti praeitus savo gyvenimus, o suvokiant, kas juose įvyko, galima valytis savo karmą. Siela kitaip nei širdis, ji ne tik kalba jausmais, bet ir žodžiais, vaizdais. Siela atspindi mūsų esybės moterišką dalį, jos pozityvios energijos: jautrumas, rūpestingumas, lankstumas. Nesvarbu jūs vyras ar moteris jūsų esybėje turi būti, gamintis ir vyriška ir moteriška energija, nes kitaip atsiranda iškraipymai, kurie sukelia fizinius ir emocinius sutrikimus. Žinoma jei esate vyras – tai vyriškos energijos turi būti žymiai daugiau, o jei moteris -atvirkščiai, bet tą sau tinkamiausia balansą galite atsistatyti tik būdami matantys.

DVASIA

Jei siela yra moteriškoji dalis, tai dvasia yra vyriškoji, šios dvi Dieviškos  komandos dalys yra labai susijusios ir atėjus laikui, kai esybė pribrendus, susijungia, tuomet jaučiama didelė harmonija. Dvasia mumyse atspindi stiprybę, tvirtumą, atkaklumą įveikiant gyvenimo kliūtis ir siekiant savo tikslų. Kuo atkakliau gyvenime siekiame savo tikslų, kai niekas negali palaužti ir išmušti iš vėžių, tuo dvasia yra stipresnė. Nebuvimas pusiausvyros tarp sielos ir dvasios atsispindi ir mūsų charakteriuose, jei ima dominuoti siela , ji užgožia dvasią tuomet pozityvias sielos savybes pakeičia verkšlenimas, savęs gailestis… O kai dvasia esybėje užima daugiau vietos, nei gali ir ima kitų esybės dalių atlikinėti funkcijas, tuomet lankstumą, bei sąlygiškumą, stiprybę pakeičia kietakaktiškumas, nelankstumas, prisirišimai… Dvasia kaip ir siela su mumis gali kalbėtis ne tik jausmais, bet ir žodžiais, vaizdais.

AUKŠČIAUSIEJI

Dieviškoje komandoje su aukščiausiais ryšys būna dažniausiai užmezgamas paskiausiai, kai žmogus jau nusprendęs eiti dievišku keliu, kai jau bendrauja ir bendradarbiauja su savo širdute, siela, dvasia. Aukščiausiųjų esybėje būna ne vienas, jų skaičius priklauso nuo žmogaus tobulėjimo einant dievišku keliu. Kuo didesnius dieviškus darbus darome, tuo Dievas daugiau mums į pagalbą atsiunčia aukščiausiųjų, o su jais ir reikalingų gebėjimų. Visatoje tiek visko daug, kad mūsų protas tiesiog nesugeba suvokti daugelio dalykų, ypač tų, kurie nauji, neišbandyti, o aukščiausieji sugeba informaciją iš aukštų subtilių lygių pateikti taip, kad ją suvoktume. Širdis informaciją patikrina, kad ji būtų teisinga, o kai visą tai, ką sužinome naudojame gyvenime ir tai pasiteisina, tuomet ir protas pradeda priimti. Atstačius ryšį su aukščiausiais stipriai pagerėja matymas ir dar geriau yra jaučiami, matomi subtilūs lygiai.

Kiekviena mūsų esybės dalis turi užimti savo vietą ir atlikti savo funkcijas, tik taip jaučiama harmonija ir pilnatvė. Pusiausvyros atstatymui savyje reikalingas matymas, o turėti matymui reikia, kad kitas gerai matantis žmogus padėtų prakalbinti DK ir išmokytų bendradarbiauti su ja. Kai žmogus eina dievišku keliu, atėjus laikui jis geba padėti ne tik sau, bet ir matyti kitų žmonių struktūras, bei jų gyvenimų pasekmių priežastis. Teoriškai ir be kitų pagalbos galima išmokti kalbinti savo DK, bet praktiškai tai yra labai sunku, nes šiame ir praeituose gyvenimuose buvę tokių situacijų, kurių dėka užsidėta tokių blokų, kurie blokuoja  matymą ir ryšį su DK, tuomet be matančio žmogaus pagalbos tiesiog neįmanoma jų nusiimti.  Bendradarbiavimas su Dieviška komanda – tai kreipimasis mintimis į vieną ar kitą jos dalį, ar net į visą DK ir taip gaunami reikalingi atsakymai į rūpimus klausimus: sužinomos pasekmių priežastys, bei išsiaiškinama, kaip geriausia elgtis kiekvienoje gyvenimiškoje situacijoje.

Dvasingumas ir materialumas kartu, tai sėkmingo gyvenimo paslaptis, tai kelias į gyvenimo pilnatvę.

Tačiau  daugelis tarp šių dviejų dalykų nesugeba rasti pusiausvyros, kas veda į kraštutinumus… Indijoje, Tibete, daugelyje musulmoniškų šalių yra itin stipriai koncentruojamasi į dvasingumą, ko pasekoje, nebemato savo krašto nualinto materialumo – badas, skurdas, užterštas vanduo dažnai tampa tų šalių kasdienybe. Vyras yra kūrėjas, o  moteris materializuoja tai ką sukūrė vyras. Jei tarp vyriškos ir moteriškos energijos nėra pusiausvyros, tuomet atsiranda iškraipymai, būtent tai atsispindi ir išvardintose  šalyse. Kadangi tose šalyse nuvertinamos moterys, o moteriška energija, kaip minėjau materializavimo energija, tad nesvarbu, kiek laiko jie praleidžia maldoje, meditacijoje, ar skraidydami astraliniuose lygiuose. Jų dvasingumas vis tiek nedidėja, o šeimos badauja, nes tikrasis dvasingumas yra pusiausvyra tarp dvasingumo ir materialumo.

Vakarų šalyse atvirkščiai – daug žmonių susitelkia į kitą kraštutinumą – materialumą, ko pasekoje atsiranda kiti iškraipymai: nejaučiama pilnatvė, o tą vietą, kurioje gyvenime turėtų būti dvasingumas, žmonės užpildo kitais dalykais: alkoholiu, narkotikais, kompiuteriniais žaidimais, beprasmiu  žiūrėjimu į televizorių, o tai veda į degradaciją… Kvaišalai išbalansuoja, o visuomenėje uždėta programa, kad atpalaiduoja… Žmogus atsipalaiduoja tik tada, kai jaučia sielos ir visos esybės ramybę, o tai atsiranda tik pusiausvyroje. Internetas, tai arčiausiai fizinio lygmens esantis subtilus lygmuo, o internetinių žaidimų žaidėjai, kaip tie jogai – skraido padebesiuose, ten išnaudoja daug energijos, o fizikoje nei laiko, nei jėgų kurti nebelieka…

DVASINGUMAS IR MATERIALUMAS TURI EITI IŠVIEN,
TAIP JIE PAPILDO VIENAS KITĄ. TAI YRA SĖKMĖS FORMULĖ IR TAI AŠ VADINU
TIKRUOJU DVASINGUMU.

Rokas Jarašius