STUBURAS, SUBTILUS LYGIS IR ŠEŠIOS PAGRINDINĖS GYVENIMO SRITYS:

Žmogaus stuburas atspindi jo gyvenimo pamatą. Susikūrus siaurą gyvenimo pamatą jis atsispindi  ir sveikatoje,  ypač dažnai pasireiškia, kaip stuburo negalavimai. Jei  gyvenime norime pasiekti daug, tuomet gyvenimo pamatas turi būti platus ir didelis. Kuo platesnis pamatas, tuo ant jo galima daugiau pastatyti.

Platų gyvenimo pamatą sudaro:

1- Karjera, kurią kuriame vadovaudamiesi savo širdimi.

2- Prasmingas laisvalaikis.

3- Geri santykiai šeimoje.

4- Karmos valymas.

5- Tikėjimas, ryšys su Dievu. Matymas ir mokėjimas tvarkytis subtiliuose lygiuose.

6- Meilė gamtai. Ryšys su žeme ir sugebėjimas iš gamtos priimti reikalingas energijas.

Kai kuriuos žmones jų susikurtas siauras  gyvenimo pamatas veikia minimaliai, o kitiems tai gali virsti gyvenimo tragedija. Žmogus į Žemę ateina tam, kad išmoktų čia savo pamokas eidamas gyvenimo keliu. Kuo žmogaus esybė yra didesnė,  tuo ji gyvenime pasirinkus nuveikti didesnius darbus. Maža esybė gali būti atėjus į žemę mokytis pvz: būti benamiu, ar žmogžudžiu, kuris praleidžia pusė gyvenimo kalėjime ir nesiskundžia sveikata, bet didelei esybei toks gyvenimo būdas būtų pražūtingas, nes prieš ateinant į gyvenimą ji pasirinko daug didesnius tikslus ir visata įvairiais būdais stums juos įgyvendinti. Kuo pasirinkti didesni tikslai, tuo visata siunčia daugiau energijos jiems įgyvendinti. Jei tikslai nevykdomi, žmogaus pagrindinis energijos kanalas kemšasi, apsunksta nuo neišnaudotos gaunamos energijos, tuomet kanalas pakrypsta (fiziniam lygmenį tai pasireiškia, kaip nugaros skausmais, stuburo išvaržom), arba kanalas nutrūksta (fiziniam lygmenį pasireiškia, kaip stuburo lūžiais), arba kanalas plyšinėja ir energija išsilieja į kitas esybės struktūras (fiziniam lygmenį pasireiškia, kaip kitų organų ligos). Kad pagrindinis kanalas nesikimštų reikia kryptingai paskirstyti energiją į šešias gyvenimo sritis, kurios kaip minėjau sudaro platų gyvenimo pamatą.

Kiekviena iš šešių gyvenimo sričių yra puikiai matomos subtiliame lygyje, kaip ir gyvenimo kelias, kuriuo einame mes (eina mūsų subtilus kūnas). Kaip jau esu minėjas ankstesniuose straipsniuose, žmogus turi ne tik fizinį kūną, bet ir subtilų kūną. Visos traumos, ligos, nelaimės kurias patiriame įvyksta pirmiausia subtiliame lygyje, o į fizinį lygmenį nusileidžia tik po tam  tikro laiko pritraukiant negatyvias gyvenimiškas situacijas. Matymas padeda pamatyti problemą ir ją pašalinti, jei dar nenusileidus į fizinį lygmenį. Kad būtų suprantamiau duosiu pavyzdį: Žmogui gyvenimo pamate trūksta vienos srities  pvz. prasmingo laisvalaikio,  jis daug dirba ir neskiria laiko sau, savo laisvalaikiui, ko pasekmė subtiliame lygyje sutrinka energijos tėkmė. Pradeda kimštis energetiniai kanalai, susidaro energijos kamščiai subtiliame kūne, tarkim subtilioje kojoje, tuomet į fizinį lygmenį pritraukiama negatyvi situacija, tokia, kaip pvz. žmogus eidamas gatve paslysta, parkrenta ir susilaužo koją. Iš pirmo žvilgsnio priežastis kojos susilaužymo yra slidumas, ar neatsargumas, bet tikroji priežastis už ką buvo gauta gyvenimiška pamoka, tai laisvalaikio nebuvimas. Kol gyja koja, atstatinėjama pusiausvyra, nes tuo metu neišvengiamai daugiau laiko reikia skirti sau. Sirgimas ir traumų gydymasis tikrai nėra pats maloniausias laiko praleidimo būdas, todėl svarbu, kad visos šešios gyvenimo sritys vystytųsi kryptingai ir produktyviai, taip išnaudojama iš visatos gaunama energija, energetiniai kanalai nesikemša ir sukuriama daug daugiau gerų dalykų, bei išvengiama daug nemalonių situacijų. Paminėtas pavyzdys, yra tik pavyzdys ir energijos tėkmės sutrikimas, fiziniam lygmenį gali pasireikšti įvairiausiom situacijom, čia paminėtas tik vienas iš daugelio galimų variantų.

Karjera subtiliame lygyje turi stovėti priekyje, nes eidami gyvenimo keliu, turime pastoviai jos siekti. Kad karjera būtų Dieviška [Dieviškumu aš vadinu tai, kas veda į tobulėjimą, ji turi žmogų ugdyti, lavinti, auginti kaip asmenybę, tik taip ji gali būti sėkminga. Kad karjera būtų puiki ir nesubliukštų, ji turi mus ir mūsų aplinką vesti į tobulėjimą, todėl svarbu susitelkti ne į pinigus, ar noro su jais susikurti komforto zoną, o į norą tobulinti save ir savo aplinką. Pinigai, namai, firmos, tai negali būti pagrindinis tikslas, tai turi būti pasekmė tinkamo ėjimo į priekį ir priemonės dar labiau vykdyti savo pagrindinį tikslą – TOBULĖJIMĄ. Jeigu žmogaus tikslas, tik susikurti komforto zoną, tuomet  jis užsideda bloką savo augimui, bei energijom, kurias gauna iš Dievo, visatos, aplinkos ir taip neišnaudoja viso savo potencialo. Kur nėra energijos, ten nėra ir kūrybos. Jei darai karjerą, daryk ją iš širdies, o širdis veda tik į mūsų ir visuomenės gerovę. Pavyzdys: jeigu gamini maisto produktus pardavimui, gamink juos, kad būtų kuo skanesni, sveikesni, šviežesni ir taip atneštų jų vartotojams gėrį. Gamink tik tai, ką iš tikrųjų nori gaminti, kurk tik tai, kas jauti yra prasminga ir patinka kurti, plėsk savo veiklą neužmigdamas ant laurų, tik taip save pakrausi sėkmės energijos. Su kokiomis emocijomis kursi, toks bus ir kūrybos rezultatas. Pagalvok, pajausk kas gyvenime tau sekėsi? Kas sekasi? Kodėl tai sekėsi,sekasi? Ir nedelsdamas išnaudok visą savo potencialą.

Žmogaus esybės dydis pagal karjerą:

1- Pirmasis esybės lygis atspindi labai mažą esybę. Tai žmonės visuomenėje linkę parazituoti, jie dažniausiai niekur nedirba ir degraduoja savo energiją ištaškydami kvaišalų naudojimui. Tokie žmonės tiesiog nieko nenori ir jiems neįdomu tai, kas vestų juos ir jų aplinką į tobulėjimą. Šie žmonės dažniausiai būna kažkuriam gyvenimo etape laisvalaikį, o ne karjerą pasirinkę siekiamybe ir tai padarė milžiniškus iškraipymus jų gyvenimuose. Šiai grupei žmonių tai pat priklauso tie, kurie sutelkę savo karjeros energiją į kenksmingą visuomenei veiklą, tai gali būti vagystės, apgavystės, kvaišalų verslai ir t.t. Tokie kūrėjai kartais gali nešvariais būdais uždirbti didelius pinigus, todėl, kad praeituose gyvenimuose ėjo tinkamai ir tapo didelėm esybėm, kurių energetiniai kanalai dideli, o kuo didesni, platesni energetiniai kanalai, tuo žmogus gali daugiau uždirbti, sukurti. Negatyvaus kelio pasirinkimas siaurina energetinius kanalus ir neišvengiamai net ir didelė esybė tampa maža.

2- Antrasis esybės lygis atspindi šiek tiek didesnę esybę. Tai žmonės, kurie yra nepatenkinti savo darbu, gyvenimu ir dėl to kaltinantys valdžią, darbdavį, ar dar kažką… Bet tik pats žmogus atsakingas už savo gyvenimą ir permetimas kitiems savo atsakomybių, tik apsunkina jį. Mūsų sprendimai, pasirinkimai, karma yra tai, kas priveda prie įvairiausių gyvenimiškų situacijų ir prie to kur esame dabar. Tokie žmonės dažnai gyvena nuo algos iki algos, turi finansinių problemų, yra išnaudojami kitų, kaip pigi darbo jėga. Tokia situacija dažniausiai atsiranda dėl žmogaus baimių kurti naujus dalykus, baimių išeiti iš savo susikurtų komforto zonų, baimės kurti širdimi. Kai žmogus nekuria širdimi, jis nesugeba savęs atskleisti, kaip asmenybės, dairosi į kitų pavyzdžius, kitų kelius bandydamas rasti savo kelią, bet tai tik sukelia pavydą, nuvertinimą ir paverčia pilka mase.

3- Trečiasis esybės lygis atspindi didelę esybę. Tai žmonės kuriems patinka jų darbas, jie kuria širdimi.

4- Ketvirtasis esybės lygis atspindi labai didelę esybę. Tai žmonės, kurie gyvenime vadovaujasi širdimi ir iš visatos gauna labai daug energijos, su kuria gali ne tik sau susikurti mylimą darbą, bet ir kitiems žmonėms sukurti puikias darbo vietas. Tokiais žmonės tampa, kadangi ilgą laiką kūrė širdimi ir kuo labiau ir ilgiau jos klausomasi, tuo daugiau prasiplečia energetiniai kanalai, per kuriuos gauname vis daugiau energijos ir sukuriam vis daugiau.

Šeima subtiliame lygyje mums turi stovėti iš kairės. Kairė pusė atspindi tvirtumą. Tvirti santykiai šeimoje padeda neišsimušti iš savo kelio, tai lyg gyvenimo kelio bortai. Gyvenimas pilnas įvairių iššūkių ir kartais nėra lengva juos įveikti, bet grįžę į tvirtą šeimą jaučiame iš jos paramą, ramybę, bei atsvarą  gyvenimo sunkumams. Šeimos kūrimas, tai dar viena galimybė paaugti, kaip asmenybei. Prisiėmus savo, kaip šeimos nario atsakomybes, dar labiau padidinam motyvaciją kurti, siekti karjeros, nes jau yra nešama atsakomybė ne tik už save, bet ir už savo šeimą, kuriai reikia daugiau, nei mums vieniems. Iš tvirtos šeimos atlygis sugrįžta su kaupu.

Dažnai šeimose šeimos nariai  atlieka ne savo rolę ir vieni pas kitus ieško minusų, kaltina norėdami  pakeisti savo artimuosius, bet kito neįmanoma pakeisti, kiekvienas tik savo noru gali pasikeisti pats. Tvirtos šeimos pagrindas yra susitelkimas į save, pagalvokite kokie turėtumėte būti? Ką turėtumėte padaryti? Kad būtumėt 100 procentų koks tik galite būti geriausias tėvas, 100 procentų mama, 100 procentų dukterim, 100 procentų sūnum ir nedelsiant stenkitės, tai padaryti, tik taip turėsit gerus santykius šeimoje. Kai mes prisiimam savo atsakomybes, užimam tik savo vietą šeimoje, kurioje stengiamės būti kuo geresni, tai ir šeimos nariai automatiškai keičiasi į gerą. Svarbiausia, kaip jau minėjau yra susitelkti ne į jų, bet į savo atsakomybes.

Žmogaus esybės dydis pagal santykius šeimoje:

1- Pirmas esybės lygis atspindi labai mažą esybę. Tai žmonės, kurie neprisiima atsakomybės už savo šeimą ir jos nepriima į savo gyvenimą, o prisidarę vaikų juos palieka, o kartais net negimusius nužudo. Dažniausiai  tokie žmonės yra labai maži ir kitose gyvenimo srityse, todėl nesugeba pasirūpinti net ir savimi.

2- Antras esybės dydis atspindi šiek tiek didesnę esybę. Tai žmonės, kurie galvoja, kad jų atsakomybė, tik išlaikyti šeimą.

3- Trečiasis esybės lygis atspindi didelę esybę. Tai žmonės, kurie visus savo šeimos narius laiko lygiais sau. Tėvas, mama, sūnus, dukra visi yra lygūs, tik kiekvienas turi savo vietą ir jokios vietos šeimoje negalime sumenkinti.

4- Ketvirtasis esybės lygis atspindi labai didelę esybę. Šie žmonės yra matantys ir gali pamatyti kiekvienos šeimoje iškilusios problemos tikrąją priežastį, o žinodami priežastį, gali ją ir pašalinti. Vaikų maištas, vyro neištikimybė, vaikų ligos  ir kitos šeimoje iškilusios problemos, tai ženklas jums, kad kažką ne taip darote, o kryptingai keisdami save, pakeisit ir šeimoje esamą situaciją. Nors tai kartais atrodo nesąžininga ir dirbdamas su žmonėmis išgirstu tokių nusiskundimų, kad ‘‘Kodėl aš turiu stengtis, o ne partneris juk ir taip daug darau?‘‘ Bet toks požiūris tiesiog nepagerina santykių… Tik save keisdami, galim keisti savo gyvenimą.

Laisvalaikis subtiliame lygyje mums turi stovėti iš dešinės. Dešinė pusė subtiliame lygyje atspindi laisvumą. Geras ir tinkamas laisvalaikis yra būtinas kiekvienam. Karjera ir šeima yra lyg atskirų raumenų grupių įtempimas, o laisvalaikis, būtent tai kas juos atpalaiduoja. Kad nepatrūktume ir nejaustume gyvenime įtampos, turime turėti Dievišką laisvalaikį. Kaip jau minėjau, Dievišku, aš laikau tai, kas veda į tobulėjimą, tad ir laisvalaikis turi būti prasmingas. Jei šeima yra bortas iš kairės, tai laisvalaikis yra bortas iš dešinės, jeigu šių dviejų atramų nėra, tuomet žmogus greitai išslysta iš savo pagrindinio gyvenimo kelio ir prasideda sunkumai. Gyvenime vadovaudamiesi širdimi mes augame, taip plečiasi, didėja ir visos šešios gyvenimo sritys, kurios sudaro platų gyvenimo pamatą. Jeigu mažai esybei užtenka tokio laisvalaikio, kad tik užsimiršti ir pailsėti nuo pagrindinės veiklos bet kokiais būdais, tai didelei esybei laisvalaikis turi būti kuo prasmingesnis.

Žmogaus esybės dydis pagal laisvalaikį:

1- Tai pirmasis esybės lygis, kuris atspindi mažą esybę. Tokie žmonės laisvalaikiu linkę naudoti alkoholį, narkotikus ar kitokius kvaišalus.

2- Antrasis esybės lygis atspindi šiek tiek didesnę esybę. Tokie žmonės linkę savo laisvalaikį praleisti žaisdami kompiuterinius žaidimus, žiūrėdami beprasmiškai televizorių, ar kitaip degindami savo brangų laiką.

3- Trečiasis esybės lygis atspindi didelę esybę. Tokie žmonės stengiasi laisvalaikį praleisti kuo prasmingiau, kad ir laisvalaikio metu tobulėtų. Laisvalaikis dažnai būna pripildytas sportu, buvimu gamtoje, tobulinimosi seminarais, prasmingų knygų ir filmų žiūrėjimu.

4- Ketvirtasis esybės lygis atspindi didelę esybę. Tokie žmonės turi labai daug energijos ir kuria prasmingą laisvalaikį ne tik sau, bet ir kitiems žmonėms. Aplink tokius žmones buriasi daug kitų žmonių, jie yra lyderiai, organizatoriai, motyvatoriai.

Darbas subtiliame lygyje.
Mokėjimas dirbti subtiliame lygyje atspindi žmogaus meistriškumą, toks žmogus žino kiekvienos pasekmės tikrąsias priežastis,  o žinodamas priežastis gali iš savo gyvenimo pašalinti ir kliūtis ir taip pasiekti daug daugiau. Kad galėtų žmogus dirbti subtiliuose lygiuose pirmiausia jis turi tapti matančiu, aiškiaregiu, o tokiu padeda tapti tinkamas ėjimas į priekį ir gerai matantis mokytojas. Kai kurie žmonės yra nuo gimimo matantys, tai dažniausiai pasekmė to, kad praeitame gyvenime žmogus dvasiškai buvo stipriai pažengęs ir matymas išlikęs, bet jei nesinaudojame matymu jis, kaip ir kiekviena kūno dalis nenaudojama nyksta. Tik su matymo pagalba prieš tai išvardintose gyvenimo srityse galima pasiekti optimaliausią rezultatą. Matymas yra žemėlapis, kurio pagalba galime nusiimti blokus, trukdžius, kurie trukdo tapti didele esybe. Ši gyvenimo sritis, subtiliame lygyje turi stovėti virš mūsų ir kuo mes labiau tobulėjame visose šešiose gyvenimo srityje, tuo labiau paaugame ir pajudame šia kryptimi. Paaugus, kad dar labiau tobulėtume ir sukurtume, Dievas atsiunčia reikalingų gebėjimų, žinių su kuriomis galima gyti be vaistų, išvengti ligų, išvengti nelaimių, suprasti dėl ko esame atėję į Žemę, išsivalyti savo karmą, pamatyti kaip pasiekti tikslus  ir dar daug kitų dalykų….

Žmogaus esybės dydis pagal sugebėjimą dirbti subtiliuose lygiuose:

1- Pirmasis esybės lygis atspindi mažą esybę. Tai žmonės, kurie be fizinio pasaulio daugiau nieko nepripažįsta, jie mano, kad pasaulis būtent toks kokį jie jį supranta ir kitaip net negali būti. Tokie žmonės užsideda savo tobulėjimui ribas ir blokus, nes mūsų tobulėjimas priklauso nuo to, kaip į savo gyvenimą sugebam priimti ir suvokti naujus dalykus.

2- Tai didesnės esybės, kurios tiki į Dievą, tiki, kad visatoje yra kažkas daugiau nei vien fizinis kūnas. Bet tokių esybių tobulėjimas sustojęs dėl aklo tikėjimo įvairiomis dogmomis, fanatizmo, ar tiesiog nieko nedarymo dėl savo tikslų, o tik laukimo, kad Dievas kažką duos ir kažką pakeis. Dievas duoda tiek, kiek esame pasirengę ir nusipelnę, tik tobulėdami ir kurdami gerus dalykus galime gauti daugiau. Prašydami Dievo kažko, visų pirma pagalvokit, ar to esate nusipelnę? Be mūsų pačių kūrybos iš  prašymo mažai naudos, tik kuriant širdimi jūs gausite reikalingas galimybes savo darbams įgyvendinti. Ateina laikas žmogaus gyvenime, kad jei jis nori ir toliau tobulėti, jis turi pasikliauti ne kažkokiais kažkieno raštais, kitų mokymais, o išmokti išgirsti save, išmokti išgirsti savo širdį, išmokti būti matančiu ir taip suprasti kur tiesa, o kur melas, iš tikinčio tapti žinančiu.

3- Tai didelės esybės, kurios klauso savo širdies. Tokie žmonės jaučia energijas, jaučia jų tėkmę savo kūne, jaučia jų tėkmę išorėje ir būna bent kažkiek matantys. Jie stengiasi nesustoti tobulėti ieškodami, išbandydami įvairiausias dvasines praktikas, taip neužsistovėdami vietoje ir atrasdami kas jiems labiausiai tinka.

4- Tai labai didelės esybės, mokančios tvarkytis subtiliuose lygiuose ir taip savo gyvenimą sugebančios pasukti norima linkme. Tokius žmones aš vadinu gyvenimo meistrais.

Ryšys su žeme atspindi stabilumą. Jei esame stabilūs – mus sunku išmušti iš mūsų kelio. Yra atvejų, kai žmonės per daug susitelkia į dvasinius dalykus: religijas, sektas, dvasines praktikas dėl kurių nueina į kraštutinumus, kurie priveda prie fanatizmo, atotrūkio nuo fizinio gyvenimo ir tai sukelia didelių problemų. Tokiais atvejais žmogaus subtilus kūnas pakyla nuo žemės į aukštesnes vibracijas ir žemiški rūpesčiai, problemos neatrodo svarbios ir jos tiesiog nesprendžiamos… Bet visi tie negatyvūs dalykai tik parodo, kad kažką darome ne taip ir jų sumenkinimas pritraukia prie dar didesnių problemų. Žmogaus subtilus kūnas pakilęs nuo žemės anksčiau ar vėliau vis tiek nusileidžia ir kuo jis būna ilgiau, aukščiau pakilęs, tuo skaudesnis nusileidimas. Kad nepakiltų žmogus nuo žemės:  visas dvasines praktikas, visas tobulėjimo metodikas reikia naudoti tik tam, kad pagerintume fizinį gyvenimą. Jei jūsų sveikata bloga, jei karjeroje netobulėjate, jei nesurandate antros pusės, jei pinigų nedaugėja reiškia metodika, kurią naudojate jums netinkama, o sėkmė šiose sferose atspindi, kad esate ant žemės ir einate tinkamu keliu. Tie kurie pakilę, apart savo iliuzinio dvasingumo beveik nieko kito ir nesugeba sukurti. Pakilimą nuo žemės taip pat įtakoja svajonės, vizualizacija, perdėtas planavimas, kai kurios meditacijos… Kai galvojate apie tai, ko tuo metu nesugebame padaryti, tuomet labai daug energijos netenkate, tam ką galėtumėte sukurti dabar ir viso to pasekmė –  nesugebėjimas sukurti nieko prasmingo, naudingo ir didelio.

Meilė gamtai, buvimas joje, puoselėjimas gamtos duoda labai daug reikalingos energijos savo tikslų materializavimui. Matymo pagalba nusiėmus blokus nuo ryšio su žeme, galima labai pasigerinti savo savijautą, turėti daug daugiau energijos, pagreitinti sveikimo procesus ir sukurti daugiau puikių dalykų.

Žmogaus esybės dydis pagal ryšį su žeme:

1- Šis dydis atspindi labai mažą esybę, tai žmonės kurie nemyli gamtos, ją teršia ir niokoja… Jų ant tiek mažas suvokimas, kad nesuvokia, kad naikindami gamtą, naikina save.

2- Tai žmonės ‘‘namisėdos‘‘ jie retai išeina iš namų, mažai būna gamtoje, nesportuoja ir mažas juos supančių žmonių ratas priveda prie nesugebėjimo savęs realizuoti, o gera savirealizacija ir atspindi gerą ryšį su žeme.

3- Tai žmonės mylintys gamtą, dažnai būnantys joje, bet nemokantys gaunamos energijos tikslingai paskirstyti savo gyvenime. Tokie žmonės nesugebėdami visos energijos išnaudoti per pozityvą, nueina į negatyvą.

4- Tai labai didelės esybės, kurios labai myli gamtą. Tokie žmonės yra matantys, todėl sugeba tikslingai paskirstyti iš gamtos gaunamą energiją po visas šešias pagrindines gyvenimo sritis. Mokėjimas paskirstyti energiją, mokėjimas nusiimti blokus nuo energetinių kanalų ir juos išvalyti, mokėjimas praplėsti energetinius kanalus suteikia galimybę iš gamtos gauti daug daugiau energijos, o su ja ir didesnė savirealizacija.

Karma ir jos valymas.
Karma, tai mūsų veiksmų pasekmė, kiekvienas mūsų veiksmas turi atoveiksmį, kartais tas atoveiksmis nemaloniai mus nustebina dabartyje, nors ir būna atėjęs iš seniai užmirštos praeities. Kaip jau minėjau su matymo pagalba galima matyti pasekmių priežastis ir kartais tos priežastys būna iš praeitų gyvenimų. Kodėl nesiseka? Kodėl sergate? Kodėl liūdna? Kodėl jaučiate beprasmybės jausmą? Kodėl neturite pinigų? Šie ir daugelis kitų klausimų kamuoja daug žmonių, o pamačius šių dalykų priežastis galima į tuos klausimus atsakyti. Suvokus ir pašalinus priežastis galima kardinaliai pakeisti savo gyvenimą į gerąją pusę. Bet matymo ir karmos valymo pagrindinis tikslas nėra problemų sprendimas, šie dalykai naudojami, kad išvengti problemų.

Žmogaus esybės dydis pagal karmos valymą:

1- Žmonės, kurie sąmoningai daro daug negatyvo ir kurių gyvenimo būdas kenkti kitiems. Tokie žmonės nevalo karmą, o kaip tik kaupia sau sunkias pamokas, kurias gaus už savo veiksmus. Dažniausiai žmonės nueina į šį kraštutinumą todėl, kad nesugeba rasti būdų kaip uždirbti pinigų per pozityvą, todėl pradeda tą daryti per negatyvą.

2- Tai žmonės, kurie plaukia pasroviui beveik nieko nedarydami dėl savo tobulėjimo. Žmogaus pagrindinis tikslas atėjimo į žemę TOBULĖJIMAS, jei nustojame tai daryti – problemos neišvengiamos. Daugiausiai žmonės patenka į tokią situaciją, nes susikuria kažkokią komforto zoną iš kurios nenori, ar bijo išeiti, o to pasekmė netobulėjimas. Kiekvienoje iš šešių gyvenimo sričių negali būti sustojimo, turi būti pastovus tobulėjimas, tik taip esybė auga, tik taip išvengiama karminių pamokų.

3- Tai žmonės, kurie stengiasi gyventi dabartimi, tiesiog kiekvieną dieną padarydami maksimumą ką gali, o tuomet ir rytojus tampa geresnis. Tokie žmonės nesidairo į praeitį, nes ši diena būna per daug užimta ir dairytis atgal nėra kada. Paleidimas praeities, tai didesnės galimybės dabartyje.

4- Tai matantys žmonės, kurie sąmoningai valosi savo karmą taip išvengdami jų tykančių karminių pamokų. Yra gyvenimiškų situacijų iš praeities, šio ir kitų gyvenimų, kurios lengvai nepasileidžia ir veikia mus negatyviai, todėl tas situacijas reikia iš mūsų gelmių pakelti, pamatyti ir suvokti, tik taip jos gali būti pilnai išvalytos. Negatyvi karma, tai lyg didelis maišas akmenų, kurį turime temti per gyvenimą, o ją valydami per suvokimą, mes su kiekviena uždaryta situacija išimam akmenį iš to maišo ir ėjimas gyvenimo keliu tampa vis lengvesnis.

Visos šešios pagrindinės gyvenimo sritys yra labai svarbios ir kažkurios nebuvimas, ar nustojimas kažkurioje tobulėti iškraipo visą gyvenimo pamatą, o ant kreivo pamato, kreivas ir gyvenimo statinys… Kiekviena iš šešių gyvenimo sričių ateina tam tikru gyvenimo laikotarpiu, o ar visoms šešioms sritims atėjo laikas, geriausiai gali  pasakyti jūsų širdys.

Rokas Jarašius.