Pažvelgę į visuomenę, mes išvysime piramidę. Ta piramidė, tai žmonių susiskirstymas rolėmis. Vieni valdo, kiti vergauja, o dar kiti kariauna… Norėdamas vis daugiau žmonių padėti išspręsti jų problemas, pasiekti tikslus, ėmiau gilintis į priežastis, kodėl vieniems daug lengviau tapti sėkmingais, nei kitiems. Šis ieškojimas man davė labai gilius atsakymus. Todėl šiame straipsnyje daug nekalbėsiu apie paviršinius dalykus, tokius kaip, turi siekti savo tikslo, būti pozityvus, klausytis širdies, mylėti ką darai, nes tai jau buvo aptarta pirmojoje mano knygoje. Čia pateikiu informaciją, kuri yra ilgą laiką vyraujančios pasaulio sistemos pamatas. Kad galėtume pakeisti savo vaidmenį sistemoje, pirmiausia turime ją suprasti. Suprasti ne tik tokią, kokia ji pati mums save pateikia, bet ir visai kitą jos pusę, kurios ji nenori parodyti, nes parodžiusi prarastų mūsų kontroliavimą.

SISTEMOS SLUOKSNIAI

Sistemos sluoksniai yra trys: pilkasis, matomasis ir valdantysis. Pilkasis sluoksnis, tai didžioji žmonių masė, kuriuos lengviausia programuoti, įvairiomis žiniasklaidos priemonėmis, madomis ir t.t. Tai minia, kurią lengviausia išnaudoti, formuoti jos nuomonę ir nukreipti norima linkme. Matomasis sluoksnis, tai tie, kuriems pavyko prasimušti iš pilkojo sluoksnio. Jie pakyla virš jo ir tampa gerai matomi. Matomi yra tie, kurie sugeba išreikšti savo indvidualumą ir nebijo būti kitokie, nei pilka masė. Tai yra įvairios žvaigždės, politikai, garsenybės. Valdantieji dažniausiai yra nematomi, jie yra tie, kurie kontroliuoja prieš tai išvardintus du sluoksnius. Būtent valdantieji uždėdami miniai programas, ją kreipia norima linkme. Dažnai valdantieji panaudoja matomuosius, kad galėtų užprogramuoti pilkuosius. Tarkim, kaip pavyzdys: Amerikoje buvo labai populiarus hipių judėjimas ir vienas iš jo šūkių buvo ‘‘mirk jaunas, bet laimingas‘‘. Ši programa padarė dalį žmonių nevaldančių savo geidulių, ko pasekmė, daugybė žmonių mirtys nuo narkotikų, alkoholio ir kitų negatyvių dalykų susietų su šiuo judėjimu. Tai puikus būdas reguliuoti populiacijai. Nauja mada, nesvarbu ji pozityvi, ar negatyvi, tai būdas kontroliuoti masėms. Netinkantį minios vedlį, valdantieji gali pašalinti perprogramuodami minią ir tuomet minia atsisuka prieš patį vedlį. Taip pat galima pašalinti teisinėmis priemonėmis, ar tiesiog nužudant, nesukėlus didesnių įtarimų pvz. pateikiant, kaip narkotikų perdozavimas. Vienintelis būdas išsivaduoti iš šios karuselės, tai sąmoningumas. Sugebėjimas pažvelgti giliau į tikrąsias priežastis, bei jas pašalinti, sugebėti valdyti subtilius lygius ir taip kurti kitokią realybę. Pasirinkdamas širdimi, o ne taip kaip daro kiti, mes tampame unikalūs ir nebeesame pilka masė. Mes nebeturime praėjimų valdantiesiems, nes patys valdome savo gyvenimą. Jeigu nemokate valdyti savo gyvenimo pagal Visatos dėsnius, tuomet ji atsiųs tuos, kurie jus valdys.

SISTEMOS VEIKIMO PRINCIPAS.

Straipsnių ciklo gilyn į Visatos paslaptis II dalyje, kalbėjau apie pagrindines 5 sielų rūšis esančias Žemėje. Šiame straipsnyje nupasakosiu jų vaidmenį sistemoje. Sielų rūšis pagal jų prigimtį skirstau į: žmogiškas sielas, tamsiųjų sielas, reptiloidines sielas, akinių sielas ir angeliškas sielas. Pagal senąjį Žemės sistemos projektą, Tėvas paduodavo tobulėjimo suvokimus angelams, angelai paduodavo, kaip tobulėti suvokimus akiniams. Akiniai su gautais suvokimais Žemėje kurdavo tobulėjimo sistemas, kurios pažymėtos šiuo ženklu:

Šį ženklą mes galime pamatyti ant dolerio, bažnyčioje, ant miestų herbų ir dar daug daug kur. Būtent šiuo ženklu pažymėtos sistemos yra sukurtos akinių.Tuomet reptiloidinės sielos, kurios buvo sukurtos vadovautis protu, buvo skirtos tam, kad įsuktų šias sistemas ir jos puikiai veiktų. Akiniai yra puikūs kūrėjai, o reptiloidai, kadangi vadovaujasi protu, yra puikūs atkartotojai. Būtent žmonės besivadovaujantys protu, vadovaujasi kitų ir savo patirtimi, bet negeba sukurti naujų sprendimų, sistemų ir naudojasi jau kažkieno sukurtomis. Dėl šio savo gebėjimo, jie puikiai ir greitai gali dauginti jau sukurtas sistemas ir būtent todėl šiame pagrindiniame Žemės egregoro tobulėjimo projekte jie užėmė tokią vietą. Reptiloidų daug galime pastebėti, dirbant valstybinėse įstaigose, politikoje, mėgsta darbą, kuris susietas su skaičiais. Trečioji sielų rūšis yra žmogiškos sielos. Šios sielos yra jauniausios iš visų. Dažnai užspaustos ir nusiurbinėjamos kitų sielų. Žmogiškos sielos ilgą laiką buvo programuojamos būti vergais. Šiais laikais, tai žmonės lengvai valdomi sistemos ir užprogramuoti neiti gilyn į save. Pagal sistemą akiniai yra kūrėjai, reptiloidai platintojai sistemų, o žmogiškos sielos, tai darbo jėga. Sekanti sielų rūšis, tai tamsiųjų sielos. Tamsiųjų požymiai sistemoje atsispindi tuo, kad jie yra maištininkai prieš sistemą. Tai žmonės, kurie nemoka mokesčių, užsiiminėja nelegaliomis veiklomis: narkotikų platinimas, prostitucija, mafija… Galbūt šiek tiek per stipriai pasakiau, tokiomis veiklomis apibūdindamas tamsiuosius, bet tokiu būdu bus aiškesnis jų vaizdas. Tikrai ne visi tamsieji užsiiminėja tuo, kaip ir ne visi akiniai yra kūrėjai. Kodėl tamsieji yra nepavaldūs sistemai? Todėl, kad jie ją nuvertina, nes nenori imti informacijos per tarpininkus. Tamsieji ima savo tobulėjimui informaciją iš tamsos egregoro, pirminio Visatos atsiradimo šaltinio. Aišku imant informaciją iš tamsos egregoro, atitinkamai tamsūs ir suvokimai, nes nebelieka viduje pusiausvyros tarp šviesos, ir tamsos. Šie procesai 99 procentus vyksta nesąmoningai, tad kaltinti irgi tikrai kažko dėl to negalima. ( Apie pirminį šaltinį ir Visatos formavimasi rasite pirmoje šių straipsnių ciklo dalyje.) Ir paskutinė sielų rūšis, tai angelai. Šiek tiek apie juos užsiminiau, kad jie yra tarpininkai tarp Tėvo ir akinių, bet šie tarpininkai yra be fizinio kūno. Tačiau yra angeliškų sielų ir su fiziniais kūnais. Stipriai tokių sielų padaugėjo per paskutinius kelis dešimtmečius. Tai įtakojo globalūs procesai susiję su tamsos ir šviesos egregorų jungimusi. Dažniausiai tokios sielos ateina į Žemę su angelų egregoro duota misija. Tokie žmonės yra labai jautrūs, tiek fiziškai, tiek emociškai. Ypač jautrūs yra vyrai su angeliškom sielom, jų kūnai sunkiai atlaiko žemiškas vibracijas ir dažnai turi kažkokią negalią. Moterys su angeliškom sielom lengviau priima žemiškas vibracijas, jos labiau įsižeminę, nes jų energetika artimesnė Motulės Žemės energetikai, o vyrų artimesnė Tėvo energetikai. Per didelis kiekis aukštų vibracijų energijos, žaloja fizinį kūną.

Bet šiai sistemai atėjo pabaigos pradžia. Tai nepavykęs projektas, nes jo tikslas buvo, kad visi sielų egregorai tobulėtų. Bet vieni egregorai kažko neperdavė, kažką sau pasiliko, kiti neprisiėmė atsakomybių už save ir šis projektas gavosi, kaip ‘‘sugedęs telefonas‘‘. Su 2012 metais atėjo į Žemę naujo projekto energijos. Šis projektas skiriasi nuo senojo tuo, kad nebeliks atskirų sielų egregorų, visos sielos taps esybėmis. Esybė, tai turinti visas Dieviškos komandos dalis: sielą, dvasią, širdį, aukščiausiuosius, protą. Taip pat Esybė vadovaujasi dvasine širdimi, bei turi tiesioginį kanalą su Tėvu ir Motule, per kuriuos gauna informaciją tobulėjimui. Nebelieka tarpininkų, nebelieka ‘‘sugedusio telefono‘‘. Bankų paskirtis turėjo būti ta, kad pinigų energija būtų paskirstyta žmonijai, bet ši sistema išsikraipė taip, kad vis daugiau žmonių yra nusiurbti ir jų energija patenka į elito rankas, kurios valdo bankus. Bažnyčios misija yra padėti žmogui būti arčiau Dievo, bet ji šią misiją pavertė žmonių kontrole, kuri pražudė milijonus žmonių. Taip pat bažnyčia deda programas, kad žmogus turintis daug pinigų atsidurs pragare, bet pats Vatikanas turi milžiniškas sumas pinigų. Tokios ir daug kitų uždėtų programų, padeda stipriai iš žmonių nusiurbti pinigų ir kitokią energiją. Tokių parazituojančių sistemų yra labai daug, o esybės iš Tėvo ir Motulės gauna suvokimus, kaip šias sistemas keisti iš vidaus. Pilant negatyvą ant sistemos, kad ji bloga ir nieko nedarant, bus tik blogiau, reikia ją priimti ir keisti taip, kaip rodo širdis. Kiek laiko truks ši sistemos transformacija, priklauso nuo bundančių žmonių skaičiaus, nuo esybių, kurios sugeba pažvelgti giliau ir matyti tikrąją esmę, o ne sistemos sukurtą matricą.

SIELOS VISAGALĖS IR SIELOS DONORĖS

Kažkada Visatoje, kai dar nebuvo Žemės, atsirado pirmosios sielos. Šios sielos turėjo savo atsakomybes, kurias vykdydamos tobulėjo ir augo. Bet bėgant laikui, jų šis būvis netenkino ir jos panoro peržengti savo galimybių ribą, kad sukurtų viską, ko tik panorėtų. Kad tą galėtų padaryti, jos sukūrė kitas sielas, kurios buvo jų energetinės donorės. Sielos kūrėjos iš naujai sukurtų sielų siurbdavo energiją ir tokiu būdu sukurdavo daug daugiau. Todėl vienas sielas pavadinau Sielos Visagalės, o kitas Sielos Donorės. Visagalėms nerūpėjo, tai, kad donorės be energijos tik egzistavo, nes juk jos tam ir buvo sukurtos, kad atiduotų savo energiją. Dėl šio projekto, Visatoje atsirado milžiniški iškraipymai. Kastos, vergai, žmonių išnaudojimas, tai šio projekto pasekmė. Žiūrėjau priežastis, kodėl pagrobiami vaikai organų donorystei ir pamačiau, kad nei vienas pagrobtas vaikas nebuvo Siela Visagalė, visi jie buvo Sielos Donorai. Man šie skaičiai buvo iškalbingi ir tapo aišku, kad tai to paties projekto pasekmė. Kai kurie žmonės, nori savo gyvenime pasiekti kažką daugiau, nei būti tik statistinis vienetas pilkoje masėje, bet kad ir kaip stengtųsi jiems nesigauna, ar tiesiog neateina jokių minčių tam padaryti, tai galimas ženklas, kad toks žmogus yra Siela Donorė. Taip pat tokie žmonės, pasirenka ne savo tikslus, o globalius tikslus. Tai yra, jie nuvertina savo tikslus ir pasirenka daryti, ne dėl savęs, o dėl ‘‘didingesnio tikslo‘‘ pvz. dėl žmonijos, Žemės, kažkokio guru ir t.t. Kiekvienas pasirinkęs globalų tikslą, o ne savo tikslą, save paaukoja ir tampa donoru. Kad prisidėtume prie didesnės Žemėje harmonijos, nereikia daryti globalių tikslų, reikia daryti savo, bet žinoma tuos, kurie nepažeidžia Visatos dėsnių ir yra iš širdies.

DARBAS SU DUOTA INFORMACIJA

  • Prašyti Tėvo ir Motulės Žemės atsiųsti reikalingus suvokimus, kaip eiti savo keliu. Sistemos duotą kelią ir su juo susijusias programas anuliuokite.
  • Išsakykite ketinimą atsistoti į tą sistemos vietą, į kurią rodo jūsų širdis.
  • Su sistema paleiskit gyvenimus automatiniam uždarymui.
  • Prašykit, kad Tėvas ir Motulė Žemė transformuotų jūsų subtilias struktūras į esybės struktūras.
  • Prašykit Tėvo ir Motulės, kad su jais būtų atstatyti ryšiai ir kanalai, tokie kokie turi būti šiuo metu.
  • Prašykit, kad iš sistemos visa jūsų energija būtų sugrąžinta jums ir nukreipta į jūsų širdies kelią.
  • Paleiskit gyvenimus automatiniam uždarymui su sielom visagalėm ir sielom donorėm. Visas su tuo susijusias programas anuliuokit. Išsakykit ketinimą būti savimi.
  • Paleiskit gyvenimus automatiniam uždarymui, kurie susija su misijom. Visas misijas, kurios jums buvo duotos anuliuokite ir prašykit Tėvo, Motulės, kad joms įgyvendinti skirta energija būtų gražinta jums. Grįžtančią energiją prašykit savo Dieviškos komandos, kad nukreiptų į jūsų širdies tikslus.

Tik eidamas savo tikruoju keliu gali pajusti didžiąją prasmę, visi kiti keliai yra šablonai. Leisk Visatai parodyti tau kelią ir tuomet tu pažinsi savo gelmę. Tik gilus žmogus gali išeiti iš matricos gniaužtų.

Rokas Jarašius