Pinigų išsikėlimas, kaip pagrindinio tikslo.

Pinigai negali būti iškelti, kaip pagrindinis tikslas, pinigai turi būti priemonė tikslui pasiekti.

Noras uždirbti labai daug pinigų.

Kiekvienas noras, tai visatai siunčiamas signalas ir visata jį padeda įgyvendinti. Svarbiausia, tiems norams turite būti pasiruošę, kitaip bus problemų. Noras turėti daug pinigų, tiesiog užkiš pinigų kanalus subtiliame lygyje ir jų neturėsite, nes visata duos, ko norite, bet pinigų kanalai bus per siauri. Norėkite tiek pinigų, kiek esate pasirengę jų gauti. Pinigų kanalai plečiasi, kai yra kryptingas tobulėjimas.

Daug planų, daug svajonių.

Per didelis planavimas energiją nukelia į ateitį ir jos lieka daug mažiau dabartyje. Be energijos dabartyje, nebus geros ir ateities. Todėl pasilikit tik tuos planus, kuriuos dabar įgyvendinate, tokiu būdu energija bus kryptingai sutelkta ten, kur reikia ir tobulėjimas, kūrimas vyks sparčiau. Svajones anuliuokit, jos tik energijos švaistymas, vietoje jų pasirinkite tikslus, kuriuos jaučiate galintys įgyvendinti ir kiekvieną dieną eikite link jų.

Išsikeltas tikslas – būti geresniu už kažką, arba geriausiu savo srityje.

Šis tikslas taip pat yra blogas, nes dalis energijos panaudojama netinkamai. Ta energija, kuri turi būti panaudota verslo plėtimui, yra panaudota konkuravimui, o konkuravimas yra kovojimas. Kas kovoja – tas pralaimi, laimi tas, kuris nepatiria nuostolių. Puikus pavyzdys tam yra Šveicarija, kuri  išvengusi karų, turi gerą ir stabilią ekonomiką. Be to, jeigu esate nepajėgūs aplenkti konkurento, tai subtiliame lygyje tiesiog bandote pramušti savo galva betoninę sieną, kas reikalauja labai daug energijos ir anksčiau, ar vėliau pasijus fiziniame kūne, kaip negalavimas. Geriausia visą energiją sutelkti į save, savo verslą ir tiesiog kiekvieną dieną padaryti jame ką galit geriausio, nekenkiant kitiems.

Tikslas – pritraukti klientus.

Tai klaidingas tikslas, kadangi pritraukimas kitų reikalauja labai daug energijos ir pažeidžiamas visatos dėsnis – laisva valia. Jūsų pritraukimo energija dažnai pritrauks ir tuos žmones, kuriems tas visiškai nereikalinga, o žmogus nusipirkęs nereikalingą produktą, ar paslaugą bus negatyvus. Nepatenkintų žmonių negatyvas apsunkins ir jūsų verslą ir jeigu įkišta prekė pradžioje atrodys, kaip padidėjęs pelnas, ilgainiui verslas strigs. Pozityvus tikslas yra, duoti produktą, kuris patys jaučiat, kad yra tikrai geras, bei noras, kad jį pamatytų kuo daugiau žmonių, kuriems to produkto išties reikia. Tokiu būdu jūsų energija subtiliame lygyje bus sutelkta į matomumą, o ne į kitų traukimą. Žmonės pamatę tiek fiziniam, tiek subtiliame lygmenyje jūsų gerą produktą, paslaugą patys ateis jo įsigyti ir taip turėsit daug daugiau energijos verslo plėtimui. Nenorėkit bet kokių klientų, norėkit tų klientų, kuriems jūsų produkto tikrai reikia.

Vadovavimasis protu ir pavyzdžiais, o ne savo širdimi.

Mūsų protas parenka variantus, bet iš tų visų variantų geriausią ir tinkantį reikia pasirinkti širdimi. Duosiu paprasčiausią pavyzdį, kaip protu priimtas sprendimas atneša nesėkmę: žmogus nusprendžia auginti grikius, tiesiog nesidairydamas į jokias statistikas, o jausdamas, kad tą nori daryti. Jo grikiai brangiai parduodami ir jis gauna didelį pelną. Kitais metais būrys ūkininkų vadovaudamiesi pavyzdžiu, ima auginti grikius, ko pasekmė rinkoje perteklius šios produkcijos ir jie superkami labai pigiai. Todėl reikia stengtis pajusti širdimi ar ta veikla tikrai jūsų, ar ji jus traukia be skaičių ir logikos? Tokiu būdu vadovaudamiesi ūkininkai, tikrai būtų turėję didesnį pelną. Ir tą išjautimą širdimi reikia naudoti visuose savo galutiniuose sprendimuose. Išmokite naudotis savo šeštuoju pojūčiu.

Nepatogumas ir baimė imti pinigus.

Šis blokas dažnai užsideda žmonėms neseniai pradėjusiems savo veiklą. Bet jeigu jūs bijote už savo paslaugą paimti tikrosios sumos, kurios iš tikrųjų jaučiate esate verti, reiškia jūs nuvertinat savo veiklą ir save. Nuvertindami savo veiklą, nesąmoningai klientui parodote, kad esat prastas savo srityje. KODĖL KLIENTAS TURĖTŲ IŠ JŪSŲ PIRKTI PRODUKTĄ, JEIGU ESATE PRASTAS? O būtent tokią energetiką nuvertindami ir spinduliuojat.

Būtina imti pinigus tiek kiek jaučiate verta jūsų prekė, tai geriausia priemonė tinkamam bendradarbiavimui. Jeigu nėra mainų ir grįžtamumo, greičiausiai išseksit, arba užsidėsite bloką savo tobulėjimui. Pavyzdį duosiu iš savo gyvenimo. Pirmuosius metus dirbdamas su žmonėmis iš jų neimdavau pinigų, tą darydavau vedamas idėjos padėti pasauliui, kad jis būtų kuo geresnis. Ko pasekmėje žmonės, su kuriais dirbdavau buvo beveik pastoviai tie patys, jie tapo pasyvūs ir neimlūs mokymams. Pradėjus imti pinigus už savo pagalbą, žmonių padaugėjo trigubai ir jų motyvacija buvo daug didesnė, o senieji tiesiog atsisijojo.

Klientų nepaleidimas ir pririšimas.

Susitelkimas turi būti į save ir į savo verslo tobulinimą, o ne į klientų pririšimą. Klientai turi laisvai judėti, keistis. Nebijokit senų klientų paleisti, nes senų nepaleidimas užkerta kelią naujų atėjimui. Klientas, kuris jausis varžomas, tikrai norės ištrūkti ir būti laisvas, ko pasekmė – nebepirks jūsų prekės. Baimė netekti kliento, jau yra varžymas jo subtiliame lygyje.

Išnaudojimas savo darbuotojų.

Išnaudojimas, tai trumpalaikė iliuzinė nauda. Jeigu darbuotojas išnaudojamas, reiškia jo energija nusiurbiama ir mažėja jo potencialas. Be energijos žmogus tampa nelaimingu ir negatyviu, kas be abejonės stipriai apsunkins jūsų verslą. Geras darbdavys turėtų pabandyti pažvelgti ir iš darbuotojo pusės, kad geriau suprastų savo kolektyvą ir išnaudojimą paverstų bendradarbiavimu. Sėkmingas kolektyvas, tai laimingas, švytintis ir turintis galimybę tobulėti. Netaupykit geriems darbuotojams, pajauskit širdimi,  kiek  iš tikrųjų jis vertas, dalinkitės sąžiningai jeigu iš tiesų norit turėti gerą komandą.

Prastos prekės iškišimas klientui.

Toks verslininkas, reiškia nesiruošia būti ilgai versle, nes ilgalaikei sėkmei labai svarbu patikimumas. Parduokit tik tą prekę, kuri jums patiems atrodo puiki, taip ją pakrausit geros energijos.

Meilė savo darbui, verslui, tai 50 procentų sėkmės. Nemėgstamas darbas, tai ženklas, kad laikas jį pakeisti.

Rokas Jarašius.